Tiếp xúc cử tri tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng:

Lấy phiếu tín nhiệm cần đạt mục đích tăng cường đoàn kết trong nhân dân, chính quyền

Thứ Bảy, 29-06-2013, 15:05
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri TP Hà Tĩnh.

TTXVN - Chiều 28-6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII. Ðoàn cũng đã dành nhiều thời gian lắng nghe ý kiến phản hồi; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và giải đáp kiến nghị của cử tri.

Cử tri xã Thạch Hạ bày tỏ hài lòng trước những đổi mới của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời bày tỏ mong muốn Quốc hội quan tâm nhiều hơn nữa đầu tư phát triển các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, chế độ chính sách đối với người có công và tập hợp, hoàn thiện với chất lượng tốt nhất Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Ðất đai (sửa đổi).

Cử tri xã Thạch Hạ bày tỏ tin tưởng, vui mừng về việc lần đầu tiên Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Phần chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp cũng đề cập đến nhiều vấn đề thực tiễn, bức xúc của cử tri.

Cử tri cũng đề nghị Ðảng, Nhà nước cần mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, đang gây nhiều bức xúc trong nhân dân, làm giảm uy tín của Nhà nước, chính quyền; tăng cường hơn nữa chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công.

Trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, cử tri tiếp tục đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) để Quốc hội tổng hợp, thảo luận và chỉnh lý vào Kỳ họp tới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền trong tỉnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, trên cơ sở đó, xây dựng chỉ tiêu phấn đấu năm 2014 phù hợp; đồng thời, tiến hành xem xét đánh giá toàn diện kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ, hình thành trọng tâm công tác trong thời gian tiếp theo.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng chỉ thị Hội đồng nhân dân các cấp tại Hà Tĩnh cần chuẩn bị thật tốt việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ được Hội đồng nhân dân bầu để bảo đảm nhiệm vụ này được tiến hành thận trọng, công tâm, khách quan, chính xác và hợp lòng dân. Việc lấy phiếu tín nhiệm cần đạt được mục đích tăng cường đoàn kết trong nhân dân, chính quyền, đồng thuận thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị chính quyền tỉnh, thành phố và xã tiếp thu và tập trung giải quyết kiến nghị của cử tri về những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.