Làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Thứ Sáu, 04-09-2020, 01:33

Ngày 3-9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Ðảng tháng 8 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước. Ðồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đại diện Văn phòng Trung ương Ðảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội; thường trực, lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy, giám đốc sở nội vụ các tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Ðến ngày 31-8, cả nước đã có 62 trong số 67 đảng bộ hoàn thành 100% việc tổ chức đại hội cấp trên cơ sở. Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại, một số địa phương như: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Ðà Nẵng, Quảng Nam,... đã khắc phục khó khăn, hoàn thành đại hội trước tiến độ yêu cầu. Có 34 trong số 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thiện các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội báo cáo Bộ Chính trị. Hoàn thành việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công tâm, khách quan, đúng quy trình, quy định, hạn chế tối đa việc chạy chức, chạy quyền. Ngành tổ chức xây dựng Ðảng đã phát hiện sớm, xử lý quyết liệt, giải quyết kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế, phát sinh trong công tác cán bộ, công tác nhân sự đại hội. Kịp thời có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ, nhất là nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự Ðại hội XIII của Ðảng…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới, lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, tham mưu chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Ngành tổ chức xây dựng Ðảng tập trung chuẩn bị các nội dung phục vụ các hội nghị Trung ương và hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ được giao để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng. Hoàn thiện Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Ðại hội XIII của Ðảng. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 205 của Bộ Chính trị để tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm...; cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch tìm cách phá hoại, chia rẽ, gây rối nội bộ. Nắm chắc tình hình chính trị nội bộ; có kế hoạch cụ thể để tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp trong điều kiện phải phòng, chống dịch Covid-19 gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Chú trọng tuyên truyền những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", tạo khí thế cho việc hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, để đại hội Ðảng thật sự là ngày hội của toàn Ðảng và toàn dân. Tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong Ðảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

PV