Kiên Giang giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch

Thứ Sáu, 13-05-2022, 11:47
Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua nội dung tại kỳ họp.

Sáng 13/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) thực hiện công tác cán bộ và thông qua một số nghị quyết quan trọng về đầu tư công. 

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã biểu quyết thông qua một số tờ trình và Nghị quyết quan trọng: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn một số danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022; Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022; Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022; Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh; Về phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang, cho biết: Đây là những nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật, thúc đẩy tiến độ đầu tư công trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của Kiên Giang trong những năm tới.

Theo đó, tỉnh Kiên Giang sẽ điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn giữa các sở, ban, ngành, địa phương với tổng vốn kế hoạch điều chỉnh hơn 371 tỷ đồng, trong đó tăng kế hoạch vốn 25 dự án, giảm kế hoạch vốn 14 dự án. Trong năm 2021, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Kiên Giang chưa đạt kế hoạch. Tính đến 31/1/2022, tỉnh này chỉ giải ngân vốn đầu tư công của năm 2021 hơn 3.792 tỷ đồng, đạt 72,26% kế hoạch. 

Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, Kiên Giang sẽ kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 để tiếp tục thực hiện giải ngân và hoàn thành đối với số vốn được kéo dài. Tổng nhu cầu vốn ngân sách địa phương đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2021 sang năm 2022 hơn 784 tỷ đồng trên tổng số 193 dự án.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã bầu các ông: Giang Thanh Khoa (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư); Đặng Vũ Bằng (Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) và Nguyễn Văn Hận (Giám đốc Công an tỉnh), giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh cùng nhiệm kỳ do chuyển công tác khác. 

VIỆT TIẾN