Khảo sát Đề án Trung ương 6 tại Tỉnh ủy Đồng Nai

Thứ Tư, 22-06-2022, 14:31
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận buổi làm việc.

Ngày 22/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 “về khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” tổ chức khảo sát, làm việc tại Tỉnh ủy Đồng Nai.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn khảo sát.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ưởng Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Đồng Nai, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã có những chuyển biến tích cực. Việc không ngừng đổi mới về phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hệ thống chính trị đã tạo được sự chuyển biến toàn diện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh; phát huy tốt hơn vai trò quản lý của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh.    

Cụ thể, GRDP bình quân mỗi năm tăng hơn 8,1%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 124 triệu đồng; Đồng Nai trở thành 1 trong 2 địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.

Quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 tại Đồng Nai cũng bộc lộ những hạn chế, đó là nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở địa phương, cơ sở nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng chưa theo kịp với đổi mới kinh tế, chưa nhận thức đúng ý nghĩa của đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5.

Đồng chí nhấn mạnh, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn đã góp phần tạo nên thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh, trong đó nổi bật là tăng trưởng kinh tế cao liên tục, thu ngân sách thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước, tình hình an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao. 

Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng nảy sinh không ít những vấn đề phức tạp, mà tỉnh đang cố gắng rà soát chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Dù có khó khăn, nhưng địa phương phải cố gắng giải quyết để vượt qua, đưa Đồng Nai tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là vấn đề hết sức quan trọng, thể hiện toàn diện trong tất cả các lĩnh vực từ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng, hệ thống chính trị và mối quan hệ với nhân dân. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng không chỉ phù hợp với từng giai đoạn cụ thể mà còn phù hợp với từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Riêng việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc giai đoạn hiện nay cần theo phương châm: hiện đại, công khai, minh bạch, thông suốt, đồng bộ, liên thông. 

Đối với những kiến nghị của tỉnh Đồng Nai liên quan đến thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận và cho biết, nhiều nội dung Ban Tổ chức Trung ương đang nghiên cứu để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định trong thời gian tới.

THIÊN VƯƠNG