Khánh Hòa tổng kết thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị

Thứ Năm, 23-06-2022, 19:11
Đồng chí Trần Tuấn Anh kết luận hội nghị.

Chiều 23/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW, ngày 2/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tham dự có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết số 39 cùng lãnh đạo của Ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các đồng chí trong Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết số 39 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Khánh Hòa đã từng bước trở thành một đầu cầu lớn của cả nước trong giao lưu, hợp tác kinh tế quốc tế; cải thiện căn bản đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân trong vùng; hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của thiên tai; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Sau khi nghe Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; báo cáo tham luận của các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; ý kiến trao đổi của các bộ, ngành Trung ương, đồng chí Trần Tuấn Anh kết luận: Tỉnh Khánh Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị; trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Khánh Hòa tiếp tục hoàn thiện báo cáo, nhằm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để Ban Chỉ đạo Trung ương nghiên cứu, tham mưu đề xuất Bộ Chính trị xem xét, ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ cho giai đoạn tiếp theo.

Về định hướng, đồng chí Trần Tuấn Anh lưu ý Khánh Hòa cần tập trung công tác, lập, xây dựng quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, phù hợp với quan điểm chung của Đảng, Nhà nước; tăng cường các giải pháp phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện kinh tế tư nhân phát triển và xây dựng phương hướng, giải pháp liên kết vùng, tiểu vùng... Song song đó, Khánh Hòa sớm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

PHONG NGUYÊN