Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa 11

Thứ Năm, 14-10-2021, 13:59
Toàn cảnh Hội nghị.

Ngày 14/10, tại TP Hồ Chí Minh, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng) với hình thức trực tuyến đã khai mạc. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Trước khi chính thức bước vào hội nghị, các đại biểu đã dành phút mặc niệm đến các đồng bào, đồng chí, chiến sĩ đã hy sinh, từ trần vì dịch Covid-19. 

Trong 1 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá, quyết nghị về 4 nội dung trọng tâm: Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách 9 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; Báo cáo về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 của thành phố và Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU ngày 21/12/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 9 - NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. 

Trong 9 tháng năm 2021, TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực, chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm kiểm soát dịch Covid-19, khẩn trương điều tra truy vết, xử lý các ca bệnh trong cộng đồng, triển khai áp dụng thực hiện giãn cách xã hội phù hợp mức độ dịch bệnh tại mỗi địa phương, khu vực. Thành phố đã sáng tạo, chủ động ban hành Chỉ thị về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Chỉ thị về đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm kiểm soát dịch Covid-19, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

Thành phố cũng thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội; quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

Trong 9 tháng qua, dịch bệnh đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của thành phố. Các lĩnh vực kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2021 đều giảm mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn ước đạt 636.306 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 2,3%); tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố ước đạt 271.639 tỷ đồng, đạt 74,44% dự toán; tổng số vốn kế hoạch đầu tư công đã giải ngân 11.492 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32% so với kế hoạch vốn đã giao. Với những khó khăn nêu trên, GRDP 9 tháng năm 2021 của thành phố ước giảm 4,98% so với cùng kỳ, dự báo cả năm 2021 giảm 5,06% và không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2021 là 6%). 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố từng bước được kiểm soát và sau 14 ngày thực hiện Chỉ thị 18 của UBND TP Hồ Chí Minh về "Tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố". Hội nghị là dịp để thành phố nhìn lại, đánh giá kết quả sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 trong bối cảnh có tác động sâu sắc, trực tiếp, toàn diện của đại dịch Covid-19. 

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: “Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ chín không chỉ có ý nghĩa đối với những tháng còn lại của năm 2021 mà là tiền đề, cơ sở quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, đặc biệt trong giai đoạn bình thường mới. Chính vì thế, các đại biểu cần tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu tìm giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại trong năm 2021 và chặng đường kế tiếp”.

LINH BẢO