Kết quả bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy đầu tiên ở Bạc Liêu

Thứ Sáu, 05-06-2020, 17:48
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương tặng hoa BCH Đảng bộ huyện Hồng Dân nhiệm kỳ mới.

NDĐT - Sau hơn hai ngày làm việc, chiều 5-6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kết thúc. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ nhiệm kỳ mới, gồm 39 đồng chí. Đặc biệt, đây là đại hội lần đầu tiên bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy.

Kết quả, đồng chí Phan Văn Duy, tái đắc cử Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tỷ lệ phiếu đạt 100%. Tại hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện Hồng Dân khóa XIII đã bầu hai đồng chí Huỳnh Chí Nguyện và Trương Sơn Tùng tái đắc cử Phó Bí thư Huyện ủy, với số phiếu tín nhiệm 100%.

Thay mặt BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Phan Thanh Duy, Bí thư huyện Hồng Dân nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ý kiến đóng góp của các đại biểu và kết quả biểu quyết của Đại hội để hoàn chỉnh và sớm Ban hành Nghị quyết của Đại hội để Đảng bộ quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời.

Đồng thời, BCH Đảng bộ huyện Hồng Dân khóa mới quán triệt và vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết, chủ trương tiếp theo của Trung ương, của Tỉnh ủy, phù hợp tình hình thực tế của huyện trong thời kỳ mới.

Theo đó, mỗi đồng chí Ủy viên BCH nhiệm kỳ mới không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ, kiến thức lãnh đạo, quản lý, nâng cao năng lực lãnh đạo thực tiễn, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, tiêu biểu về phong cách và lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đối với nhân dân, là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ, phấn đấu trở thành những tấm gương tiêu biểu của toàn Đảng bộ để xứng đáng với sự tin tưởng của đại hội, của cán bộ và nhân dân.

Với trách nhiệm của mình, sau Đại hội, BCH sẽ chỉ đạo tổ chức triển khai quán triệt đầy đủ, toàn diện Nghị quyết Đại hội trong toàn Đảng bộ và nhân dân; khẩn trương cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện đến nơi, đến chốn đưa Nghị quyết Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống, nhằm thật sự tạo chuyển biến mới, đưa Hồng Dân sớm trở thành huyện khá và giàu đẹp của tỉnh Bạc Liêu, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân trong huyện.

TRỌNG DUY