Hội nghị triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội

Thứ Tư, 22-06-2022 15:11

Sáng 22/6, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045. 

Cùng tham dự có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. 

Hội nghị triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội -0
 Quang cảnh hội nghị triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Hội nghị triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội -1
Đồng chí Võ Văn Thưởng với các đại biểu dự hội nghị. 
Hội nghị triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội -2
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng với các đại biểu dự hội nghị. 
Hội nghị triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội -3
 Đồng chí Đinh Tiến Dũng trình bày Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Hội nghị triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội -4
Các đại biểu tham dự hội nghị. 
Hội nghị triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội -5
Hội nghị triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045. 
Hội nghị triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội -6
 Đồng chí Võ Văn Thưởng và các đại biểu dự hội nghị.
ĐĂNG KHOA