Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ sáu

Thứ Năm, 14-10-2021, 15:21
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ sáu.

Ngày 14/10, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, lần thứ 6. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, chủ trì hội nghị. 

Các đại biểu dự hội nghị thảo luận, thông qua một số dự thảo về: báo cáo kết quả công tác 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021; đề án và nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động công tác đảng"; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 2 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII về "Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương"; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung về công tác cán bộ, cấp ủy.

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá cao sự đổi mới trong công tác chuẩn bị tài liệu, điều hành hội nghị, vừa rút ngắn thời gian, vừa nâng cao chất lượng ý kiến tham gia vào các văn bản. 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, lần thứ 6 -0
 Đồng chí Lê Quốc Minh góp ý kiến về thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Về thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động công tác đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, theo đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đây là vấn đề thay đổi tư duy chuyển đổi số, cần nâng cao nhận thức từ lãnh đạo đến điều hành triển khai thực hiện, từ cấp quản lý đến nhân viên. Trong Đảng bộ Khối, xây dựng chuyển đổi số tập trung từ cán bộ, đảng viên, sẽ hiệu quả trong cả hệ thống. Trong thực hiện số hóa, quan trọng nhất là an ninh dữ liệu. Đối với công tác đảng, rất nhiều tài liệu quan trọng, đồng nghĩa với việc cần đề ra giải pháp cụ thể bảo mật dữ liệu.

Đồng tình với ý kiến nêu trên, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, quá trình xây dựng Đề án, Đảng ủy Khối phối hợp Đảng ủy Bộ thành lập nhóm nhân lực tư vấn, triển khai. Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện thí điểm, tuy nhiên kết quả hạn chế vì chưa đồng bộ với các chi, đảng bộ khác trong Khối. Bộ đã từng bước xây dựng và cơ bản hoàn thành dữ liệu đảng viên. Kinh nghiệm cho thấy, quá trình triển khai, cần xác định phần nào làm mới, phần nào tích hợp; xác định nền tảng dùng chung, cài đặt cho tất cả các chi, đảng bộ, trên cơ sở hệ thống có sẵn, con người có sẵn để triển khai phù hợp…

Về kết quả công tác 9 tháng và thực hiện đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao nêu thực tế, Đảng bộ Bộ Ngoại giao có đặc thù là bao gồm tổ chức đảng và đảng viên ở ngoài nước. Qua triển khai thực hiện quán triệt nghị quyết theo hình thức trực tuyến cho thấy, các buổi học tập, quán triệt thu hút sự tham gia của cán bộ, đảng viên, trong nước cũng như ngoài nước, tạo hiệu ứng lan tỏa. Nếu làm trực tiếp sẽ không hiệu quả như vậy. Điều đó cũng chỉ rõ chuyển đổi số là phù hợp xu thế phát triển, nhất là qua đợt bùng phát Covid-19 vừa qua…

Để bổ sung, làm rõ hơn các vấn đề nêu trong dự thảo báo cáo, đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp đề xuất, cần nêu rõ một số nhiệm vụ lớn, cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Trong đó có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, chuẩn bị nội dung phục vụ các cuộc họp các Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về cải cách tư pháp; các phiên họp Chính phủ hằng tháng, chuyên đề … Về công tác xây dựng Đảng, bổ sung nội dung Đảng ủy Khối chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết  Đại hội XIII của Đảng, và nghị quyết của cấp ủy các cấp; công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp….

Theo Đảng ủy Khối, 9 tháng qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc sớm xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 với tinh thần chủ động, tích cực. Đảng ủy Khối tổ chức tổng kết, sơ kết các quy chế, quy định, nghị quyết, chỉ thị về các lĩnh vực xây dựng Đảng theo yêu cầu của Trung ương; trọng tâm là hoàn thành 2 đề án được giao theo Chương trình làm việc năm 2021 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm chất lượng, tiến độ… 

Từ nay đến hết năm 2021, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tập trung lãnh đạo các tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy đảng các cơ quan hoạch định chính sách, tham mưu chiến lược và quản lý nhà nước lãnh đạo cán bộ, đảng viên căn cứ các kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và tình hình thực tiễn, tập trung nghiên cứu, tham mưu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt đề nghị, các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2021 đã đề ra. Ban Chấp hành thông qua và ủy quyền Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện các dự thảo để ban hành; đồng thời, tham mưu tổ chức triển khai việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Đề án thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động công tác đảng.

TIỂU PHƯƠNG