Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng triển khai “kỳ họp không giấy”

Thứ Tư, 08-12-2021, 15:17
Đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng nghiên cứu tài liệu phục vụ kỳ họp trên máy tính.

Sáng 8/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ 6 đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2021 và thông qua các nội dung quan trọng.

Đây là kỳ họp đầu tiên HĐND tỉnh Cao Bằng bắt đầu triển khai “kỳ họp không giấy”. Các đại biểu nhận văn bản, tài liệu trên máy tính; biểu quyết, thông qua các báo cáo và tờ trình dự thảo nghị quyết trên máy tính.

Chia sẻ về lợi ích áp dụng “kỳ họp không giấy”, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cao Bằng Nông Thành Thân cho biết, mỗi kỳ họp, bộ phận phục vụ đều in ấn một lượng lớn văn bản, tài liệu phát cho đại biểu. Áp dụng “kỳ họp không giấy” tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, in ấn, chuyển phát báo cáo, tài liệu đến đại biểu. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tại địa phương.

Trong kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Cao Bằng thảo luận, đánh giá, thông qua các báo cáo đánh giá, phân tích tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2021 của địa phương. Đồng thời, xem xét, thông qua 26 dự thảo nghị quyết, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương như: Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng đến năm 2025; kế hoạch đầu tư công năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025...

Phát biểu ý kiến khai mạc kỳ họp, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng, nhấn mạnh, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương năm 2021 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức; trong đó, có tác động, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt vượt lên khó khăn, cấp ủy, chính quyền, nhân dân Cao Bằng đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả tích cực.

Tăng trưởng kinh tế địa phương đạt 4,1%; sản xuất nông, lâm nghiệp tăng trưởng khá. Công tác thu hút đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 được đẩy mạnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng cũng nhấn mạnh, tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, yếu kém, tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra (7,5 đến 8%). Hoạt động của các doanh nghiệp còn gặp một số khó khăn. Công tác thu ngân sách chưa đạt kế hoạch đề ra. Nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án lớn còn chậm. Công tác cải cách hành chính còn chuyển biến chậm.

Những hạn chế, yếu kém đó đã và đang cản trở sự phát triển của địa phương, đòi hỏi mỗi đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục, giải quyết hạn chế, yếu kém, tạo động lực phát triển trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Cao Bằng sẽ quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Ngày 10/12, kỳ họp sẽ bế mạc.

MINH TUẤN