Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ Tư, 05-08-2020, 03:06

Ngày 4-8, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Bình Minh ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong phát triển kinh tế, xã hội, đến nay tất cả 19 chỉ tiêu mà Ðại hội Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra đã hoàn thành, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt mang tính bứt phá. Mặc dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng tăng trưởng kinh tế sáu tháng vừa qua của tỉnh vẫn đạt 2,63%. Nguồn vốn đầu tư công của tỉnh năm 2020 là 5.341 tỷ đồng, thời gian gần đây giải ngân có chuyển biến, nhưng tỷ lệ mới đạt 35% là thấp so với cùng kỳ và bình quân chung cả nước, một nguyên nhân chủ yếu do chủ đầu tư tổ chức thực hiện chậm, nhất là nguồn vốn ODA. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh thành lập tổ công tác để thường xuyên rà soát, tăng cường phối hợp các bộ, ngành liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các nguồn vốn ODA đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn thủ tục, cách thức giải ngân nguồn vốn ODA đầu tư cho dự án cấp điện nông thôn; tỉnh sớm có báo cáo, các bộ liên quan tổng hợp, báo cáo, trình cấp có thẩm quyền kéo dài thời gian thực hiện một số chương trình, dự án sử dụng vốn ODA trên địa bàn để tận dụng nguồn vốn này. Ðối với một số kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ liên quan nghiên cứu, sớm hoàn thành các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định,…

PV