Hình ảnh Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Chủ Nhật, 22-05-2022 10:58

Sáng 22/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Hình ảnh Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai -0

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) 

Hình ảnh Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai -0

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) 

Hình ảnh Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai -0

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) 

Hình ảnh Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai -0

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) 

Hình ảnh Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai -0

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) 

Hình ảnh Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai -0

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) 

TTXVN