Hà Nội thông qua danh sách sơ bộ 72 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ Tư, 17-03-2021, 21:01
Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại hội nghị.

Chiều 17-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn: Ủy ban bầu cử thành phố đã tiếp nhận 72 bộ hồ sơ và danh sách trích ngang ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó, có 42 hồ sơ do các đơn vị giới thiệu và 30 hồ sơ tự ứng cử. Các hồ sơ ứng cử đáp ứng yêu cầu về thủ tục, điều kiện giới thiệu ứng cử hoặc tự ứng cử, bảo đảm cơ cấu nữ, trẻ tuổi, dân tộc, tôn giáo, đảng viên, ngoài đảng theo Thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử, những vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với người ứng cử.

Tại hội nghị hiệp thương, 82/83 đại biểu (98,8%) nhất trí danh sách sơ bộ 72 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV; nhất trí về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử, những vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với người ứng cử. Hội nghị đã ghi nhận một số ý kiến về kết quả hiệp thương lần thứ nhất, trong đó, có số lượng đại biểu cho Hà Nội; về tư cách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; về cơ cấu Mặt trận tham gia đại biểu Quốc hội...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ gửi Biên bản hội nghị hiệp thương tới Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ủy ban bầu cử thành phố, bảo đảm thời gian theo quy định.

QUỐC TOẢN