Hà Nội đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu

Thứ Tư, 01-12-2021, 16:10
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị, sáng 1/12.

Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị.

Sáng 1/12, sau gần 2 ngày làm việc, hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã bế mạc và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đánh giá, trong bối cảnh chịu tác động từ dịch Covid-19, cân đối thu-chi ngân sách của thành phố vẫn được bảo đảm; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 241.896 tỷ đồng, vượt 2,7% so dự toán Trung ương giao.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Cụ thể, có 7 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, trong đó có 4 chỉ tiêu về kinh tế. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, không đạt mục tiêu đề ra. Công tác xác định, thu nghĩa vụ tài chính về đất đai còn chậm; thu đấu giá quyền sử dụng đất không đạt dự toán được giao. Tiến độ lập đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 rất chậm.

“Thành ủy đề nghị cấp ủy, người đứng đầu các cấp, các ngành của thành phố có giải pháp khắc phục ngay những hạn chế nêu trên trong thời gian tới”, Bí thư Thành ủy yêu cầu.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ, thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị.

Thành phố sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp để duy trì sự ổn định kinh tế, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước; đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển các ngành kinh tế, nhất là dịch vụ thương mại, du lịch, phục hồi các chuỗi cung ứng, vùng nguyên liệu, kênh phân phối; quyết liệt giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm.

Muốn vậy, các cấp, các ngành cần quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, chú trọng đến các công trình lớn, trọng điểm, có tính đột phá và giá trị lan tỏa cao.

Song song với đó, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Nơi nào lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để lây lan dịch bệnh thì nhất quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các bộ phận, cán bộ, công chức liên quan.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, xây dựng kế hoạch nội dung công việc, tiến độ cụ thể để tập trung triển khai trong năm 2022, nhất là đối với các chủ trương lớn, như: đầu tư đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô; Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; lập Quy hoạch phát triển thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội; lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); hoàn thành việc điều chuyển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về thành phố quản lý...

Về tài chính-ngân sách, Bí thư Thành ủy cho biết, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND thành phố bằng mức dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 28,8% so với ước thực hiện năm 2021. Đây là mức tăng khá cao, đòi hỏi thành phố phải có những giải pháp quyết liệt trong việc thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường các nguồn thu từ đất, từ tài sản công, từ các dự án chậm triển khai cần phải thu hồi để tổ chức đấu thầu, đấu giá thu vào ngân sách nhà nước, nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, tăng cường kiểm tra, thanh tra tài chính, chống thất thu ngân sách.

“Thời gian còn lại của năm 2021 không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, đề nghị người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2021, tạo tiền đề cho năm 2022”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ. 

QUỐC TOẢN