Hà Nam triển khai có trọng tâm, trọng điểm công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Hai, 27-12-2021, 18:16
Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra Đảng năm 2021 cho các cá nhân tiêu biểu.

Ngày 27/12, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục xác định kiểm tra, giám sát là phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 bảo đảm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng và công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính.

Đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy các cấp cần thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, khắc phục tình trạng quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc.

Năm 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Hà Nam đã phát huy tính chủ động phối hợp tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đã tổ chức kiểm tra được 492 tổ chức; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 180 đảng viên bằng các hình thức. Qua kiểm tra đã kết luận làm rõ đúng sai, giúp cho đảng viên nhận thức rõ khuyết điểm vi phạm, có biện pháp sửa chữa kịp thời. Sau giải quyết tố cáo đã xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên vi phạm, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở.

Trong năm, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng của tỉnh Hà Nam đã đạt được kết quả tích cực. Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng đã góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội.

ĐÀO PHƯƠNG