Hà Nam thông qua 28 nghị quyết về phát triển triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh dịch bệnh

Thứ Tư, 08-12-2021, 16:32
Các đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Hà Nam khóa 19, đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra, đã thông qua 28 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Hà Nam đã xem xét các Tờ trình của Thường trực HĐND, UBND và các Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND; tiến hành thảo luận và thống nhất rất cao thông qua 28 nghị quyết. Đây là các nghị quyết rất quan trọng, là cơ sở pháp lý để thực hiện các nhiệm vụ của HĐND tỉnh Hà Nam và phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng-an ninh, ổn định đời sống của nhân dân trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh; các ban của HĐND tỉnh; các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, các cấp, các ngành, các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua bảo đảm công khai, minh bạch, đạt chất lượng, hiệu quả cao; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Hà Nam đã xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND và UBND tỉnh, đồng thời dành thời gian thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân từ thực tiễn công tác ở các lĩnh vực, địa phương.

Trong năm qua, tỉnh Hà Nam bị ảnh hưởng rất lớn của 2 đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn; nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, ủng hộ của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, và chính quyền các cấp, các ngành; sự phối hợp đồng bộ, kịp thời của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội; sự đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Năm 2021, kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Nam cơ bản ổn định và có bước phát triển, tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/17 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội; tốc độ tăng trưởng đạt 8,85%; giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp có bước tăng trưởng khá. Thu ngân sách tăng cao, ước đạt 12.957 tỷ, tăng 34,76% kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 78,8 triệu đồng, tăng 13,1% so năm 2020. 

ĐÀO PHƯƠNG