Giới thiệu cuốn sách về an ninh quốc gia do Bộ trưởng Công an Tô Lâm chủ biên

Thứ Ba, 30-11-2021, 19:14
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an phát biểu tại lễ giới thiệu sách. Ảnh: TRỊNH DŨNG

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Sách do Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, GS, TS Tô Lâm làm chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an và PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng chủ trì buổi lễ.

Tới dự có lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương, Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy Hưng Yên; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng đông đảo nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Tài liệu học tập, nghiên cứu quan trọng, có ý nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Phạm Minh Tuấn cho biết, “An ninh chủ động và toàn diện” là nội dung xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Quan điểm này được phản ánh cô đọng, sâu sắc trong cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Đại tướng, GS, TS Tô Lâm chủ biên.

Giới thiệu cuốn sách về an ninh quốc gia do Bộ trưởng Công an Tô Lâm chủ biên -0
PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. 

Đối tượng phục vụ mà cuốn sách hướng tới là đông đảo bạn đọc trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Với mong muốn cuốn sách sẽ là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích, dễ hiểu về mặt lý luận và dễ dàng triển khai trong thực tiễn, do đó, cuốn sách có dung lượng chỉ khoảng 280 trang sách khổ nhỏ, bố cục gồm 2 phần, diễn đạt xúc tích, ngắn gọn, cô đọng với điểm nổi bật là cách tiếp cận mới: Từ phân tích tổng quan những điểm mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII đến việc lựa chọn một số điểm mới nổi bật để phân tích, luận giải sâu sắc hơn.

Ông Tuấn cũng bày tỏ tin tưởng rằng, cuốn sách sẽ là tài liệu học tập, nghiên cứu quan trọng, có ý nghĩa của Bộ Công an trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội thời gian tới. Đồng thời là cẩm nang để từ cấp ủy các cấp đến chi bộ tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo có ý nghĩa lâu dài, phục vụ nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng trong cả nhiệm kỳ.

Giới thiệu cuốn sách về an ninh quốc gia do Bộ trưởng Công an Tô Lâm chủ biên -0
PGS, TS Phạm Minh Tuấn trao tặng cuốn sách cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Tác phẩm sớm nhất cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Văn kiện Đại hội XIII

GS, TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được Bộ Công an khẩn trương tổ chức biên soạn, do đồng chí Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an làm chủ biên.

GS, TS Phùng Hữu Phú đánh giá, cuốn sách có nội dung rất phong phú, toàn diện được kết cấu làm 2 phần lớn: Bối cảnh mới và khái quát nội dung mới trong nhận thức về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Với 2 nội dung lớn là nhận thức về thời cuộc, cuốn sách đã phân tích khá toàn diện tình hình thế giới, tình hình châu Á, Thái Bình Dương và tình hình đất nước, chỉ ra những khó khăn, thách thức phải đối mặt.

Giới thiệu cuốn sách về an ninh quốc gia do Bộ trưởng Công an Tô Lâm chủ biên -0
GS, TS Phùng Hữu Phú. 

Đồng thời, cuốn sách phân tích những nhân tố đang và sẽ tác động rất lớn đến an ninh, bảo vệ an ninh quốc gia; tác động đến gia đình, con người, xu hướng của thế giới; phân tích làm sâu sắc thêm những nguy cơ của an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống; những nhân tố như biến đổi khí hậu, đại dịch, xung đột sắc tộc, tôn giáo…

Về những điểm mới, tư duy mới của Đại hội XIII xoay quanh các vấn đề cơ bản của an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia, cuốn sách tập trung vào 3 vấn đề rất quan trọng: vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, vai trò của nhân dân, vai trò của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời nêu bật phương châm và kế sách; phân tích huy động và bảo vệ nguồn lực; các biện pháp để bảo vệ an ninh quốc gia…

“Sách lý luận nhưng viết rất giản dị, dễ hiểu, cập nhật đời sống, sinh động. Đây là một tác phẩm quý có ý nghĩa thiết thực giúp công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ đảng viên. Cuốn sách là một trong những tác phẩm bàn về lĩnh vực đặc biệt quan trọng, cụ thể hóa được tư tưởng Đại hội XIII về bảo vệ an ninh quốc gia sớm nhất”, GS, TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh.

Giới thiệu cuốn sách về an ninh quốc gia do Bộ trưởng Công an Tô Lâm chủ biên -0
Trưng bày sách tại lễ giới thiệu. 

Lấy người dân là trung tâm trong các chiến lược quốc gia

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp, hiệp đồng của Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành và nhân dân, lực lượng Công an nhân dân không ngừng quyết tâm vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ hiệu quả sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

“Kết quả đó khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, là vấn đề có tính nguyên tắc là nhân tố quyết định thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và sự phát triển, lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đề cập tình hình an ninh thế giới, khu vực và trong nước, những vấn đề đang đặt ra hiện nay về bảo vệ an ninh quốc gia, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định việc đóng góp vào văn kiện tại mỗi kỳ Đại hội Đảng là trách nhiệm và vinh dự rất lớn của lực lượng Công an nhân dân, trên cơ sở chắt lọc, tổng kết lại từ thực tiễn để đề xuất những vấn đề mới.

Giới thiệu cuốn sách về an ninh quốc gia do Bộ trưởng Công an Tô Lâm chủ biên -0
Quang cảnh lễ giới thiệu cuốn sách. 

“Từ Đại hội Đảng lần thứ XI đến nay, chúng tôi đã vinh dự đóng góp vào Văn kiện Đại hội Đảng. Tại Đại hội XI đã đóng góp được vấn đề An ninh phi truyền thống, đến nay đã trở thành vấn đề chung của quốc tế. Đến Đại hội XIII, Đảng ta đã bổ sung “an ninh con người” vào chiến lược an ninh quốc gia, thể hiện quan điểm lấy người dân là trung tâm trong các chiến lược quốc gia”, ông Tô Lâm nhấn mạnh.

Theo ông Tô Lâm, năm 2019, mỗi ngày cả nước xảy ra trung bình khoảng 150-180 vụ phạm tội hình sự, năm 2020 còn 100-120 vụ, năm 2021 đã giảm chỉ còn 30-50 vụ.

“Như vậy, có những ngày tại 20 đến 30 tỉnh, thành phố không xảy ra vụ tội phạm hình sự nào. Chúng tôi phấn đấu nhiều xã, huyện, tỉnh không có tội phạm”, Bộ trưởng Công an khẳng định.

Ông Tô Lâm cũng cho biết, Bộ Công an đang chỉ đạo đổi mới các mặt công tác nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường cho Công an cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an cấp xã, tập trung xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại.

“Chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm của chính quyền và nhân dân, sự phối hợp tường xuyên, hiệu quả các ngành, các cấp, của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật để ngày càng có thêm nhiều đầu sách, tài liệu phục vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới”, ông Tô Lâm đề nghị.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tặng sách cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Ban biên soạn, Hội đồng nghiệm thu sách, đại biểu các cơ quan Trung ương, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an một số địa phương.

Bộ Công an cũng đã trao Kỷ niệm chương cho GS, TS Phùng Hữu Phú và PGS, TS Phạm Minh Tuấn; trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Giới thiệu cuốn sách về an ninh quốc gia do Bộ trưởng Công an Tô Lâm chủ biên -0
Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Kỷ niệm chương của Bộ Công an cho GS, TS Phùng Hữu Phú và PGS, TS Phạm Minh Tuấn.

Để phổ biến, lan tỏa nội dung giá trị của cuốn sách này đến đông đảo bạn đọc, song song với việc xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử, phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn

TRỊNH DŨNG