Giải đáp trực tuyến về các nội dung hướng tới Ngày bầu cử

Thứ Sáu, 14-05-2021, 16:15

Nhằm tiếp tục tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của Cuộc bầu cử đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, ngày 14-5, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề "Ngày hội của toàn dân" dưới hình thức phỏng vấn và trả lời phỏng vấn trực tuyến để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Khách mời trả lời phỏng vấn trực tuyến là những người trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị bầu cử, gồm các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực, Tiểu ban An ninh, trật tự bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Bộ Công an; Nguyễn Chí Đoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội.

Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến cho biết, cuộc phỏng vấn trực tuyến được tổ chức nhằm góp phần làm cho nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ nhiệt tình, nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Giải đáp trực tuyến về các nội dung hướng tới Ngày bầu cử -0
Tiến sĩ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Cuộc phỏng vấn trực tuyến với độc giả của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức vào thời điểm cận kề Ngày bầu cử cũng nhằm hướng tới mục tiêu làm cho cử tri cả nước nắm vững được những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu HĐND, nhất là các quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, giúp cử tri có cơ sở lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu cử là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân

Về ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, khẳng định bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương, địa phương nói riêng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là cuộc bầu cử) được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, vào Chủ nhật, ngày 23-5-2021. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau hơn 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Giải đáp trực tuyến về các nội dung hướng tới Ngày bầu cử -0
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. 

Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những điểm mới của cuộc bầu cử

Theo đồng chí Bùi Văn Cường, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ba điểm mới trọng tâm.

Thứ nhất, về công tác triển khai bầu cử được tiến hành từ rất sớm. Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia, nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Tiểu ban chuyên môn và bộ máy tham mưu giúp việc Hội đồng bầu cử quốc gia được thành lập và kiện toàn sớm. Bên cạnh đó, công tác tham mưu, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 cũng sớm hơn so với các kỳ bầu cử trước đây. Những yếu tố này đã tạo sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm triển khai kịp thời các kế hoạch, lịch trình và công việc phải thực hiện trong cuộc bầu cử.

Thứ hai, về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cũng có sự thay đổi so với các nhiệm kỳ trước. Luật Tổ chức Quốc hội (được sửa đổi năm 2020), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (được sửa đổi năm 2019) quy định số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách tăng lên, từ 40% trở lên; số lượng đại biểu HĐND các cấp giảm đều từ 5 đến 10 đại biểu tùy thuộc vào từng cấp chính quyền và từng loại hình đơn vị hành chính. Ngoài ra, việc xác định độ tuổi người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND khi áp dụng độ tuổi nghỉ hưu theo lộ trình của Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021) và việc tính tuổi (theo lộ trình) được áp dụng đối với cả đại biểu chuyên trách và đại biểu không chuyên trách.

Giải đáp trực tuyến về các nội dung hướng tới Ngày bầu cử -0
 

Thứ ba, công tác chuẩn bị bầu cử được đặt ra trong bối cảnh tình hình nguy cơ dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương, có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Qua hai đợt giám sát của Hội đồng Bầu cử quốc gia cho thấy, mặc dù các địa phương đã chủ động phòng, chống dịch bệnh và lên phương án cho những tình huống phát sinh trường hợp mắc Covid-19 tại địa phương nhưng để bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử, đòi hỏi các cấp chính quyền, các tổ chức phụ trách bầu cử từ trung ương đến địa phương cần đề cao tinh thần phòng, chống dịch. Đây là lần đầu tiên, nội dung y tế được lồng ghép với công tác bảo đảm an ninh trật tự để tham mưu, giúp Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến y tế, góp phần tổ chức cuộc bầu cử thành công.

Mỗi lá phiếu của cử tri sẽ thể hiện quyền lợi và trách nhiệm của công dân

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho rằng kỳ bầu cử lần này đã được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng. Chỉ đạo các cấp đã được thực hiện rất sớm, từ Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan Trung ương, Chính phủ. Cả hệ thống chính trị đều tập trung cho nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Đại dịch Covid-19 cũng đã đặt ra nhiều khó khăn nhưng công tác hướng dẫn, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được thực hiện rất quyết liệt, kịp thời.

Với những kết quả đạt được trong năm 2020 và quý I-2021, cùng với đoàn kết của Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, chúng ta tin tưởng sẽ đẩy lùi được dịch bệnh, thực hiện tốt mục tiêu kép và thực hiện các mục tiêu khác thành công.

Giải đáp trực tuyến về các nội dung hướng tới Ngày bầu cử -0
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực. 

Mỗi lá phiếu của cử tri sẽ thể hiện quyền lợi và trách nhiệm của công dân, vì vậy Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực mong muốn các cử tri sẽ phát huy tối đa quyền làm chủ của mình bằng cách nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; chọn những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, để sáng suốt lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng và tin tưởng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, tin tưởng, đồng lòng, lựa chọn sáng suốt của cử tri cả nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được chuẩn bị từ sớm, rất kỹ lưỡng về tất cả các mặt

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45 về lãnh đạo cuộc bầu cử, tháng 7-2020, Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Bộ trưởng Công an đã ban hành Chỉ thị, Kế hoạch tổng thể công an bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử, thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự cuộc bầu cử do một đồng chí lãnh đạo Bộ Công an làm Trưởng Tiểu ban để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử.

Lực lượng Công an cả nước đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình bên trong, bên ngoài liên quan an ninh, trật tự cuộc bầu cử; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa mọi âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây mất an ninh, trật tự, chống Đảng, Nhà nước; liên tục mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn người nước ngoài, người Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tăng cường phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ tốt nhất cuộc bầu cử, trọng tâm là Ngày bầu cử.

Giải đáp trực tuyến về các nội dung hướng tới Ngày bầu cử -0
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an. 

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, đến thời điểm hiện nay, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử được triển khai rất bài bản, chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các lực lượng, sẵn sàng bảo vệ tuyêt đối an ninh, an toàn Ngày bầu cử. Cụ thể, thời gian tới lực lượng Công an tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1)Triển khai phương án, lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn gần 85.000 khu vực bỏ phiếu trên cả nước.

(2) Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

(3) Tiếp tục rà soát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử, lợi dụng cuộc bầu cử chống Đảng, Nhà nước; tăng cường trấn áp các loại tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý cư trú, phòng chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, góp phần tạo thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Tiến tới Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (23-5-2021)

 

TRỊNH DŨNG