Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Thứ Bảy, 21-05-2022, 16:35
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu trong buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 21/5, Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên về kết quả tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh, đối ngoại; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về xây dựng trường chính trị chuẩn trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Chương trình hành động và cụ thể hóa bằng 12 chương trình, 32 đề án, 21 kế hoạch để tổ chức triển khai trong toàn Đảng bộ.

Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn ở mức cao, đạt 6,51%, gấp 2,5 lần so bình quân chung của cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực;… Đặc biệt, Thái Nguyên là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, công tác này đã đạt nhiều kết quả tích cực trên cả 3 lĩnh vực gồm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường trên các mặt trận chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng bộ và hệ thông chính trị tỉnh vững mạnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được tỉnh chú trọng. Thực hiện việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, đến nay, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã đạt được 42/55 tiêu chí đối với chuẩn mức 1 và 13/66 tiêu chí đối với chuẩn mức 2. Theo kế hoạch, thời điểm đề nghị công nhận Trường đạt chuẩn mức 1 là quý III/2026 và đạt chuẩn mức 2 là quý III/2032.

Tại buổi làm việc, tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sớm xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình và thời gian đào tạo lý luận chính trị phù hợp từng cấp; đồng thời xây dựng khung chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; khung tiêu chí “cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế”; hỗ trợ tỉnh trong đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa, nâng cao năng lực đội ngũ viên chức Trường Chính trị tỉnh…

Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị Trung ương sớm ban hành Quy định về tiêu chí trung tâm chính trị cấp huyện chuẩn và các văn bản cụ thể hóa Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, phân cấp đào tạo lý luận chính trị để các địa phương có căn cứ thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua, trong đó đặc biệt ấn tượng với một số chỉ tiêu vượt trội của tỉnh về tăng trưởng phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu, thu ngân sách, chỉ tiêu xuất khẩu… Điều này khẳng định hướng đi đúng, có bước đột phá của tỉnh trong thực hiện văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trở thành tỉnh đi đầu trong khu vực trung du miền núi phía bắc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc tại tỉnh Thái Nguyên -0
 Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời xác định phát triển kinh tế-xã hội là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, đặc biệt, cần hạn chế suy thoái, tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ…

Ngoài ra, cần phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, có sự bứt phá, đột phá gắn với thực hiện chuyển đổi số, đây sẽ là hướng đi tích cực để tỉnh Thái Nguyên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học lý luận của tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

Đối với lộ trình xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Thái Nguyên, Trường Chính trị tỉnh rà soát lại những tiêu chí đã đạt và chưa đạt, đồng thời, phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để khắc phục những khó khăn, phấn đấu đạt chuẩn mức 1 vào năm 2024.

THẾ BÌNH