Đội quân công tác nơi vùng cao, biên giới

Thứ Bảy, 02-10-2021, 06:32
Cán bộ Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần (Hà Giang) vận động người dân không đưa dẫn người nhập cảnh trái phép. Ảnh: CHÍ THÀNH

Nhiều năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, công tác Dân vận trong các cơ quan đơn vị quân đội được triển khai đồng bộ, toàn diện, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp tình hình thực tiễn. Quân đội thông qua công tác Dân vận đã góp phần quan trọng vào giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực tế ghi nhận các cơ quan, đơn vị quân đội đã coi trọng tập trung phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động dân vận phù hợp, hiệu quả.

Toàn quân tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội; coi trọng thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; huy động tập trung nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Chung sức xây dựng quê hương

Trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), các đơn vị luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả. Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BÐBP) và tỉnh ủy, UBND các tỉnh biên giới phía bắc đã có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng, phát triển toàn diện ở khu vực biên giới.

Tại tỉnh Nghệ An, Ðảng ủy BÐBP đã chỉ đạo các đồn biên phòng xây dựng và nhân rộng các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Theo đó, các đồn biên phòng ở Nghệ An đã phân công 593 đảng viên phụ trách 2.846 hộ gia đình ở khu vực biên giới và ven biển, giúp dân xây dựng 34 mô hình phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, giúp dân thu hoạch và chăm sóc 69 ha hoa màu; sửa chữa và xây mới 117 ngôi nhà; hiện nay, có 34 trong số 43 mô hình giúp dân phát huy có hiệu quả; đồng thời giúp 334 hộ xóa đói, giảm nghèo.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 1 phối hợp nghiên cứu, xây dựng nhiều mô hình dân vận có hiệu quả; thực hiện tốt chính sách xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo. Các đơn vị đã tham gia làm mới, củng cố, nâng cấp hơn 311 km đường nông thôn; huy động hơn 13 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ với hơn 10 nghìn ngày công tham gia phối hợp nhân dân thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và UBND tỉnh Ðiện Biên, Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 đã và đang triển khai một số dự án giảm nghèo, giúp người dân ổn định cuộc sống, chấm dứt tình trạng di dịch cư tự do. Theo đó, Ðoàn còn triển khai xây nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Thượng tá Lưu Lương Bằng, Phó Ðoàn trưởng Ðoàn 379 cho biết, Ðoàn đã xây dựng mới 56 nhà trên địa bàn, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng.

Binh đoàn 15 đứng chân trên 271 thôn, bản của 37 xã có đồng bào DTTS thuộc chín huyện của các tỉnh Quảng Bình, Bình Ðịnh, Gia Lai, Kon Tum. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, binh đoàn đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng phát triển cơ sở hạ tầng, tạo dựng các mô hình sản xuất mới. Gắn liền với việc phát triển sản xuất, trồng rừng, hình thành các cụm dân cư mới, binh đoàn đã thu hút 8.000 lao động là người DTTS của 28 dân tộc vào làm công nhân. Cùng quá trình tạo dựng các mô hình phát triển nông nghiệp hàng hóa, binh đoàn đã góp phần hình thành 266 điểm dân cư.

Ðược sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các binh đoàn, đoàn kinh tế - quốc phòng đã tham gia hiệu quả việc xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm nghèo bền vững, hình thành các mô hình kinh tế tạo nên diện mạo nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS, nơi biên giới, vùng căn cứ cách mạng khó khăn.

Theo hướng này, nhiều cơ quan, đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng; huy động nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Củng cố thế trận lòng dân vững chắc

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, thời gian qua, các đơn vị quân đội đã luôn sát cánh cùng nhân dân, đồng bào DTTS quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo.

Các cơ quan, đơn vị không chỉ tích cực tham gia xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế, xã hội phát triển, đồng thời phối hợp nâng cao hiệu quả trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, BÐBP tỉnh Gia Lai đã điều động cán bộ tăng cường các xã biên giới; 49 đảng viên tham gia sinh hoạt tại thôn, làng, 211 đảng viên phụ trách 1.024 hộ. Với nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, phù hợp, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng sức chiến đấu của 222 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, 152 tổ chức đoàn cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An triển khai 27 cán bộ tăng cường xã, 76 đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời về các thôn, bản yếu kém, địa bàn xung yếu. Ðội ngũ cán bộ tăng cường các xã vùng cao, biên giới và đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời đã tích cực, chủ động tham mưu nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, kiện toàn cấp ủy cấp xã, xóm bảo đảm số lượng, chất lượng. Lực lượng vũ trang cũng tham mưu củng cố, kiện toàn 133 chi bộ, 199 tổ chức chính trị, xã hội khác và tham mưu địa phương kết nạp 39 đảng viên mới.

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An Phan Thanh Ðoài trao đổi, đến nay, 100% các thôn, bản ở khu vực biên giới, ven biển của tỉnh đều có chi bộ lãnh đạo. Các địa phương này cũng đi vào hoàn thiện các quy ước, hương ước, các thiết chế văn hóa ở địa phương. Các cơ quan, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn luôn đoàn kết, gắn bó, tuyên truyền vận động nhân dân bằng cả tình cảm, trách nhiệm cùng chung sức xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc 

ÐẶNG LÊ NAM HẢI, THANH THỦY