Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quân đội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 27-09-2020, 17:36
(Ảnh: QĐND)

Sáng 27-9, Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn; Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại diện đại biểu các đảng bộ cơ quan, đơn vị toàn quân tham dự.

Với lòng biết ơn vô hạn, Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc, người thầy kính yêu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Tiếp đó, Đoàn đã tiến hành đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 27 đến 30-9.

Chiều 27-9, Đại hội tiến hành phiên trù bị.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

 

Lê Mậu Lâm