Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải

Thứ Hai, 23-05-2022, 20:22
Quang cảnh hội nghị.

Chiều 23/5, tại Hà Nội, Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải để triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW, ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo.  

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải cùng thành viên Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải đã làm việc với Đoàn.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác đã công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải. Đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng, qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giám định, định giá, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với Vụ Tài chính và Vụ Vận tải.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải cũng như tinh thần trách nhiệm và các ý kiến đóng góp nghiêm túc, thẳng thắn của các thành viên Đoàn công tác, đồng thời nhấn mạnh: Mục đích, ý nghĩa của đợt kiểm tra lần này là tìm ra những nội dung thực hiện tốt nhằm tiếp tục phát huy trong thời gian tới; chỉ ra những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, từ đó làm rõ nguyên nhân và có kiến nghị để xử lý.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể phân công cán bộ phụ trách, chịu trách nhiệm báo cáo giải trình, chuẩn bị, cung cấp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của Đoàn trong quá trình kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu, mục đích, chương trình, kế hoạch kiểm tra đã đề ra.

LÊ MẬU LÂM