Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Thứ Sáu, 21-01-2022, 21:34
Toàn cảnh Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 14/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vu Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) theo quy trình tại một kỳ họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công Chính phủ trình; Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/1/2022.

Phê chuẩn Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã ký ban hành Nghị quyết số 465/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn thành viên Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV. Trong đó, Phó Tổng Thư ký Quốc hội gồm: bà Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Các Ủy viên Ban Thư ký gồm các ông bà: Sa Văn Khiêm, Vụ trưởng Vụ Dân tộc; Nguyễn Duy Tiến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật; Hoàng Nam Hải, Vụ trưởng Vụ Tư pháp; Trần Tuấn Hinh, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh; Vũ Minh Đạo, Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục; Vũ Thị Bình Minh, Vụ trưởng Vụ Xã hội; Phan Thị Thùy Linh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Trịnh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát; Hoàng Thị Lan Nhung, Vụ trưởng Vụ Thông tin; Trịnh Ngọc Cường, Giám đốc Thư viện Quốc hội.

Nghị quyết nêu rõ: Nhiệm kỳ của Ban Thư ký theo nhiệm kỳ của Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/1/2022.

VĂN CHÚC