Điện và Thư thăm hỏi

Thứ Bảy, 24-10-2020, 05:42

Ðược tin thiên tai lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại một số tỉnh miền trung Việt Nam, gây thiệt hại về người và tài sản, Tổng thống Cộng hòa Ca-dắc-xtan Ca-xim Tô-kai-ép, Tổng thống Nhà nước Pa-le-xtin, Chủ tịch Ban Chấp hành Tổ chức giải phóng Pa-le-xtin Ma-mút Áp-bát đã gửi thư, điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.