Điện mừng quốc khánh nước ta

Thứ Năm, 01-09-2016, 19:10

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh CHXHCN Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã nhận được điện mừng của các vị lãnh đạo các nước:

1. Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa Trương Đức Giang đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong các điện mừng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Trung Quốc đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu do Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra. Các nhà lãnh đạo cũng khẳng định, Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng nỗ lực cùng với Việt Nam củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị, đi sâu hợp tác thực chất, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển, lành mạnh, ổn định.

2. Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít; Thủ tướng nước CHDCND Lào Thoong-lun Xi-xu-lít và Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Pa-ny Da-tho-tu đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong các bức điện, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ CHDCND Lào khẳng định, trong suốt 71 năm qua, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc đấu tranh anh dũng, giành được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa đối với dân tộc và quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, thống nhất đất nước. Các nhà lãnh đạo Lào bày tỏ tin tưởng rằng, nhân dân Việt Nam anh em dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới, to lớn và toàn diện hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, đạt mục tiêu đến năm 2020 đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ CHDCND Lào tin tưởng rằng, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước sẽ không ngừng phát triển và có hiệu quả hơn, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, góp phần tích cực vào việc bảo vệ hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở trong khu vực và trên thế giới.

3. Ban Thường vụ T.Ư Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Thủ tướng Cam-pu-chia Xăm-đéc Tê-chô Hun Xen, Chủ tịch Quốc hội Cam-pu-chia Xăm-đéc Hêng Xom-rin và Chủ tịch Thượng viện Cam-pu-chia Xay Chum đã gửi điện mừng đến BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong các bức điện, lãnh đạo Cam-pu-chia chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để xây dựng Việt Nam thành một quốc gia phồn vinh với vị thế và uy tín ngày càng cao trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; đánh giá mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống và hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Cam-pu-chia - Việt Nam sẽ tiếp tục thành công và phát triển trong thời gian tới, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, cũng như lợi ích của Cộng đồng ASEAN, đóng góp vào hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới; khẳng định Đảng Nhân dân Cam-pu-chia và nhân dân Cam-pu-chia luôn ghi nhớ công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, bộ đội Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ và ủng hộ Đảng Nhân dân Cam-pu-chia cả trong thời kỳ giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay; chúc đất nước và nhân dân Việt Nam anh em giành thắng lợi to lớn hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước ngày càng được củng cố và phát triển.

4. Tổng thống Liên bang Nga Vla-đi-mia Pu-tin, Thủ tướng Liên bang Nga Đi-mi-tơ-ri Mét-vê-đép, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Va-len-ti-na Mát-vi-en-cô đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong các bức điện, các nhà lãnh đạo Liên bang Nga cho rằng, quan hệ Nga và Việt Nam gắn bó với nhau bởi quan hệ hữu nghị truyền thống bền vững và sự tôn trọng lẫn nhau. Hợp tác song phương phát triển năng động trong các lĩnh vực thương mại và kinh tế, công nghiệp và năng lượng, khoa học và văn hóa. Lãnh đạo Liên bang Nga cũng tin tưởng rằng, hoạt động tích cực theo kênh Chính phủ sẽ tạo điều kiện cho việc triển khai các dự án kinh tế và đầu tư lớn giữa Nga và Việt Nam.

* Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nước CHDCND Lào Xạ-lởm-xay Côm-ma-xít; Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Cam-pu-chia Pờ-rạ Xô-khon; Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Xéc-gây La-vrốp đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.