Điện mừng

Thứ Bảy, 06-06-2020, 04:41

Nhân dịp Quốc khánh Ðan Mạch (5-6), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Nữ hoàng Ðan Mạch Ma-gơ-rét Ðệ nhị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Thủ tướng Ðan Mạch Mét-tơ Phơ-đờ rích-xen.

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Ðan Mạch Giép-pê Cô-phót.

★ Nhân dịp ngài Rô-man Gô-lốp-chen-cô được bổ nhiệm làm Thủ tướng Cộng hòa Bê-la-rút, ngày 5-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới ngài Vla-đi-mia Ma-cây nhân dịp được bổ nhiệm lại làm Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bê-la-rút.