Đẩy mạnh phong trào xã hội học tập

Thứ Tư, 03-11-2021, 14:21
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng ngày 3/11, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Hội Khuyến học đã hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu do Chính phủ giao trong Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Cụ thể, hơn 92% người dân cho biết, nhờ học tập mà đã có thêm nghề mới hoặc việc làm ổn định; hơn 93% hộ gia đình thoát nghèo, 69% hộ gia đình đã làm ra nhiều sản phẩm hàng hóa, tạo nên mô hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ mới… Trung ương Hội và các hội khuyến học địa phương đã xây dựng được mô hình liên kết, phối hợp trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các lớp học, khóa học gắn liền với chuyên môn - nghề nghiệp đã được tổ chức, lôi cuốn hàng chục vạn người tham gia, nhất là các khóa học tổ chức tại các đơn vị sản xuất.

Để phát triển công tác tổ chức học tập suốt đời, Hội đã chủ trương hợp tác với nhiều trường đại học với mục tiêu là mở rộng các đối tượng tham gia học tập thường xuyên. Hội luôn tăng cường các hoạt động hỗ trợ trẻ em nghèo, giúp đỡ nhân dân trong các vùng có nguy cơ dịch Covid -19 nặng.

5 năm qua, Quỹ khuyến học Việt Nam đã tích cực huy động các tổ chức, các nhân ủng hộ quỹ, nhờ đó Hội đã có nguồn lực để giúp đỡ học sinh, sinh viên, người lớn có điều kiện tham gia học tập tốt hơn. Qua đó, đã động viên được tinh thần học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ cộng đồng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công xây dựng các mô hình học tập theo chủ trương của Đảng và Chính phủ.

Về công tác phát triển Hội, đến nay đã phát triển sâu rộng với số hội viên hơn 21 triệu người, chiếm 22% dân số. Trong các trường từ tiểu học đến đại học đều có tổ chức khuyến học. Việc triển khai  đề án xây dựng các mô hình học tập đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hội đã vận động các trường đại học thực hiện nhiệm vụ khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và phát triển hoạt động khoa học.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, chúng ta đang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn thách thức. Trước tình hình đó, Đảng ta đã xác định con người là trung tâm, là mục tiêu, là động lực để phát triển đất nước. Do đó, công tác giáo dục đào tạo, khuyến học, khuyến tài có vị trí, vai trò quan trọng. Hội Khuyến học cần tiếp tục đồng hành cùng với cả hệ thống chính trị, với toàn dân để khơi dậy khát vọng yêu nước, tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc, hăng hái học tập, nắm bắt tri thức nhân loại phục vụ công cuộc xây dựng đất nước.

Đồng chí cũng đề nghị, Hội phải có những định hướng cụ thể trong tuyên truyền về chủ trương về chính sách, những tư duy mới, yêu cầu mới cũng như trách nhiệm của mọi công dân đối với việc học tập, khuyến học, khuyến tài; khuyến khích các nguồn lực dành cho việc học tập, đẩy mạnh phong trào xã hội học tập với tinh thần mạnh mẽ, tích cực.

Về công tác tổ chức, đồng chí lưu ý Hội cần đổi mới mô hình, phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường công tác phối hợp các ban, ngành, địa phương, đơn vị trong công tác khuyến tài, khuyến học trên quan điểm toàn dân xây dựng xã hội học tập, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

VĂN TOÁN