Đắk Lắk thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 23-06-2022, 14:40
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk phát hiểu tại hội nghị công bố quyết định thanh lập Ban Chỉ đạo. Ảnh: Lê Thành.

Ngày 23/6, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị Công bố Quyết định số 737-QĐ/TU ngày 22/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk có 15 thành viên, do đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban và 5 Phó Trưởng ban, đồng chí H’Lim Niê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó trưởng Ban Thường trực.

Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên. Ban Chỉ đạo ban hành quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác... để tổ chức triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định. Ban Chỉ đạo có con dấu riêng; kinh phí hoạt động do ngân sách tỉnh cấp và do Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm theo quy định.

Phát biểu tại lễ công bố thành lập, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk khẳng định: Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát các quy định của Trung ương và quy chế làm việc để hoạt động; tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm.

Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên tuyệt đối chấp hành các chủ trương của Đảng và các quy định pháp luật, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trước mắt, đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan bám sát hướng dẫn của Trung ương để tham mưu cụ thể hóa các nội dung theo quy định; tham mưu phân công nhiệm vụ các thành viên; chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo để hoạt động hiệu quả, bảo đảm đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ngay sau Hội nghị Trung ương 5, với tinh thần hết sức khẩn trương, nghiêm túc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thảo luận, thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo quy định của Trung ương.
 

NGUYỄN CÔNG LÝ