Đại hội Đảng bộ các tỉnh: Lai Châu, Thừa Thiên Huế kết thúc thành công

Thứ Bảy, 24-10-2020, 05:49

Ngày 23-10, Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025 kết thúc thành công.

Ðại hội nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, với mục tiêu: Tăng cường xây dựng Ðảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế…; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế - xã hội đạt mức trung bình của cả nước.

Ðại hội đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9 - 10%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm. Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt hơn 5%/năm; tỷ lệ che phủ rừng 54%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.000 tỷ đồng/năm; 100% số thôn, bản có đường xe máy hoặc ô-tô đi lại thuận lợi; 100% trường học và trạm y tế xã được xây dựng kiên cố. Ðại hội thông qua bốn chương trình trọng điểm, bốn nhiệm vụ đột phá.

Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh gồm 47 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Ðồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên T.Ư Ðảng, tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

★ Ngày 23-10, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết thúc thành công.

Ðại hội đã nhất trí thông qua phương hướng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðại hội thống nhất mục tiêu nhiệm kỳ là xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc T.Ư trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; đến năm 2030 là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Ðông - Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ðến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

Ðại hội đã xác định 15 chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm 2021- 2025; trong đó: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân/năm từ 7,5% đến 8,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 khoảng 3.500 - 4.000 USD. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 12 - 13%/năm; phấn đấu cân bằng ngân sách vào năm 2025; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10 - 12%/năm… Ðại hội xác định sáu chương trình trọng điểm, như: phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; văn hóa, du lịch - dịch vụ; cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững...

Ðại hội bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Ðồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Ðảng, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025.

PV