Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7

Thứ Tư, 05-08-2020, 03:01

Sáng 4-8, tại TP Hồ Chí Minh, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân khu 7 lần thứ 10 khai mạc phiên chính thức với sự tham gia của 298 đại biểu, đại diện cho hơn 8.000 đảng viên của toàn Ðảng bộ.

Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn Quân khu 7 dự Ðại hội. Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Ðại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ Quân khu 7 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, chỉ đạo của cấp trên hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ và chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Quân khu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; luôn nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu đề xuất với Ðảng, Nhà nước; phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng và an ninh, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, xung yếu, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Phát biểu tại Ðại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà Ðảng bộ Quân khu 7 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, đồng chí lưu ý, Ðảng bộ Quân khu 7cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, chỉ đạo của cấp trên trong công tác quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tích cực, chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ðảng bộ Quân khu cần tập trung lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Mô hình "5 chủ động trong công tác tư tưởng", tạo sự thống nhất nhận thức ý chí và hành động trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Ðảng, với Tổ quốc, với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

★ Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội

Sáng 4-8, Ðại hội Ðảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên làm việc chính thức. Ðồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Ðảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội hiện có 68 tổ chức cơ sở đảng, bao gồm 58 đảng bộ và 10 chi bộ với 8.875 đảng viên công tác tại các ban đảng thuộc Thành ủy, cơ quan HÐND, UBND thành phố; sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và một số tổ chức hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp của thành phố. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Ðảng có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng tiếp tục được củng cố, các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên được kiện toàn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo Ðại hội, đồng chí Vương Ðình Huệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Ðảng bộ Khối các cơ quan thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ðồng chí yêu cầu Ðảng bộ Khối các cơ quan thành phố trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng theo hướng chủ động, sâu sát, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện có hiệu quả chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới. Trong đó, cần chú trọng đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII), nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập". Ðồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng bộ Khối đối với công tác cải cách hành chính ở các sở, ngành thành phố, nhất là cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhất là chỉ số SIPAS, PAPI, cải thiện môi trường đầu tư.

PV