Những tiếng nói tâm huyết với Đảng ta

Cố gắng xứng đáng là công dân ở tuyến đầu Tổ quốc

Thứ Sáu, 17-01-2020, 06:34

Gia đình chúng tôi sinh sống ở đảo, làm nghề biển. Nhờ những người lính hải quân động viên, giúp đỡ tận tình, cuộc sống chúng tôi có nhiều thuận lợi. Các anh bộ đội luôn là chỗ dựa tinh thần để chúng tôi tự tin làm ăn, sinh sống. Ðời sống vật chất và tinh thần người dân ở đảo giờ đã tốt hơn trước rất nhiều. Chuyện học hành của con trẻ, chuyện khám, chữa bệnh... được quan tâm chu đáo nên chúng tôi yên tâm...

Không chỉ quan tâm tạo mọi điều kiện để chúng tôi ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, mỗi dịp lễ, Tết, chúng tôi được nhiều đoàn công tác của lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, các địa phương, đơn vị ra thăm, động viên và tặng quà. Sự quan tâm ân cần ấy khiến chúng tôi xúc động, và luôn nghĩ rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, để xứng đáng là công dân nơi đầu sóng ngọn gió, nơi biên cương Tổ quốc.

Bản thân tôi nghĩ, Ðảng, Nhà nước cần quan tâm, đầu tư nhiều hơn nữa những đội tàu đánh bắt xa bờ có công suất lớn để ngư dân có thể ra khu vực biển ở đây đánh bắt hải sản, vừa khai thác tốt nguồn lợi vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ðồng thời, nên thành lập trung tâm hậu cần nghề cá ở đây để nâng cao hiệu quả khai thác, tăng thu nhập cho ngư dân.

Nguyễn Thị Mỹ Hà (Ðảo Trường Sa Lớn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Xây dựng lực lượng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Thời gian qua, Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ thực hiện tốt mục tiêu xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ðơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của ngành; tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong hai năm 2018 và 2019, toàn đơn vị giảm 21 phòng, 142 đội, đã bố trí 39 trong số 41 xã, thị trấn có công an chính quy. Ðồng thời quan tâm chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác, đạo đức công vụ cho cán bộ, chiến sĩ.

Thực hiện phong trào thi đua công an nhân dân học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Công an TP Cần Thơ xác định khâu đột phá là quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Khẩu hiệu làm hết việc chứ không làm hết giờ được mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ thể hiện trong những việc làm cụ thể. Có nhiều điển hình tận tụy với công việc, gần gũi với nhân dân, kiên quyết với tội phạm, hiệu quả với công việc. Ðơn vị kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ sai phạm, vi phạm kỷ luật. Năm 2019, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 14,8%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 87,6%, trong đó, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 96,2%. An ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần tạo môi trường ổn định cho TP Cần Thơ kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận Giám đốc Công an TP Cần Thơ

Gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

Những năm qua, Ðảng và Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm đến đời sống của đồng bào vùng cao, vùng sâu. Nhiều dự án được Nhà nước đầu tư, chương trình xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số cây, con giống để phát triển kinh tế... đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi biên giới. Gia đình tôi cũng đã chuyển dịch cơ cấu, trồng những cây có giá trị thu nhập cao như: cây mận cơm, mận lai táo, hồng Bảo Lâm không hạt…, trở thành hộ nông dân làm kinh tế giỏi cấp tỉnh. Nhiều gia đình ở thôn Sơn Hồng đều tận dụng vườn đồi phát triển kinh tế, ổn định đời sống, trở thành thôn kiểu mẫu của xã về xây dựng nông thôn mới.

Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, chúng tôi mong Ðảng và Nhà nước quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, nhất là giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn có nhiều giải pháp giữ gìn, bảo tồn các làn điệu dân ca của dân tộc Tày, Nùng. Việc tổ chức các ngày hội văn hóa, liên hoan các làng văn hóa, hội thi tìm hiểu di sản văn hóa… là những sinh hoạt có ý nghĩa. Qua đó, những sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số có dịp phô diễn, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân. Ngành văn hóa cần làm tốt công tác sưu tầm, khôi phục và bảo tồn, giữ gìn những phong tục, tập quán đặc sắc của đồng bào các dân tộc như tiếng nói, chữ viết, trang phục, kiến trúc… từ đó phát triển du lịch, nâng cao đời sống đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.

Hoàng Trọng Dũng (Dân tộc Nùng, thôn Sơn Hồng, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)