Chung tay tháo gỡ khó khăn, tạo động lực mới phát triển Đà Nẵng

Thứ Năm, 02-12-2021, 05:16
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt TP Đà Nẵng.

Chiều 1/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt TP Đà Nẵng về tình hình kinh tế-xã hội và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển thành phố.

Cùng dự tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu, vươn lên của lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân TP Đà Nẵng thời gian qua, đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn khi Đà Nẵng là tâm dịch trong nhiều đợt dịch. Thủ tướng nhấn mạnh những kết quả trong phòng, chống dịch với nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả của thành phố; việc nghiêm túc khắc phục những vấn đề tồn đọng kéo dài nhiều năm; kết quả phát triển kinh tế-xã hội chưa được như mong muốn nhưng đang có những tín hiệu tích cực...

Chỉ rõ những bất cập, hạn chế của thành phố, Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành phải chung tay, chung sức, tìm cách tháo gỡ cho Đà Nẵng trên cơ sở các quy định của Đảng và Nhà nước, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tạo thuận lợi nhất cho người dân và sự phát triển. Việc nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các bộ, ngành thì phải làm ngay, những đề xuất nào hợp lý nhưng vượt quá quy định thì nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng nhấn mạnh các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong thời gian tới. Đó là, Đà Nẵng cùng các bộ, ngành tập trung triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là thực hiện 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội về Đà Nẵng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, chọn những việc trọng tâm, trọng điểm để làm dứt điểm.

Chung tay tháo gỡ khó khăn, tạo  động lực mới phát triển Đà Nẵng -0
Quang cảnh buổi làm việc trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt TP Đà Nẵng. 

Phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, truyền thống đổi mới, sáng tạo, vươn lên khắc phục khó khăn, “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”. Nắm chắc tình hình, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo và từ điều kiện, hoàn cảnh, tiềm lực của địa phương để đề xuất giải quyết những bài toán thực tiễn đặt ra, trên cơ sở bám sát các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật nhưng linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm hiệu quả, mục tiêu cao nhất là vì lợi ích quốc gia dân tộc và lợi ích của người dân.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm, vướng mắc, bất cập. Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính thật sự trong sạch, dân chủ, tất cả vì nhân dân. Phải chú trọng phát huy tối đa các bài học kinh nghiệm quý, mô hình hay, cách làm hiệu quả, như Đà Nẵng đã nhiều năm xếp thứ nhất toàn quốc về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Thủ tướng nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể cần tập trung triển khai trong thời gian tới: Trước hết phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện thật tốt các nhiệm vụ được giao, khắc phục các bất cập, hạn chế.

Phải kiểm soát được dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phù hợp điều kiện cụ thể của thành phố, trên cơ sở đó phát triển các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đẩy mạnh nghiên cứu, cơ cấu lại nền kinh tế Đà Nẵng hài hòa, cân đối, phù hợp hơn, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và khoa học-công nghệ. Thủ tướng gợi ý một số hướng đi như cùng với phát triển dịch vụ, cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội trên các lĩnh vực. Rà soát lại, xây dựng các quy hoạch, cùng các bộ, ngành, địa phương tính toán không gian phát triển trên cơ sở bài toán tổng thể lợi ích quốc gia. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng chiến lược (cả hạ tầng cứng và mềm, nhất là hạ tầng cho y tế, giáo dục); quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, công nghiệp văn hóa, giải trí đi đôi với phát triển du lịch.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội với vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng của Đà Nẵng; khắc phục khó khăn, vướng mắc, tập trung thực hiện và xử lý dứt điểm những vi phạm theo các kết luận thanh tra, điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án để khơi thông các nguồn lực cho sự phát triển của thành phố.

Thủ tướng cũng cho ý kiến, phương án xử lý cụ thể với các đề xuất, kiến nghị của Đà Nẵng.