Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu có hình thức kỷ luật nghiêm khắc giám đốc làm lây lan dịch bệnh

Thứ Sáu, 14-05-2021, 20:22
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác chống dịch. Ảnh: DUY LINH

Ngày 14-5, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 1473/UBND-SNV về việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Văn bản nêu rõ, theo báo cáo dịch tễ, ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thuộc Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội đã có vi phạm nghiêm trọng trong quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, chống dịch của thành phố và sức khỏe cộng đồng.

Theo báo cáo số 1008/BC-TCT ngày 13-5 và Công văn số 1011/TCT-TCLĐ ngày 14-5 của Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, đơn vị đã kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Trong đó, trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội. 

Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-ĐHTV ngày 14-5 tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội với ông Nguyễn Văn Thanh.

Căn cứ mức độ vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh và quy định hiện hành về xử lý kỷ luật đối với người quản lý doanh nghiệp Nhà nước tại Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31-12-2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội xử lý nghiêm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Văn Thanh trong việc chấp hành các quy định về kỷ luật lao động và phòng, chống dịch gây hậu quả nghiêm trọng với cộng đồng và xã hội.

Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trong ngày 15-5.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19
VIỆT ANH