Chiến thắng Hòa Bình - thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học kinh nghiệm

Thứ Ba, 07-12-2021, 15:32
Hội thảo tại điểm cầu Tỉnh ủy Hòa Bình.

Ngày 7/12, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình, Bộ Quốc phòng phối hợp Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Chiến thắng Hòa Bình - thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học kinh nghiệm” bằng hình thức trực tuyến tới 13 điểm cầu với hơn 400 đại biểu tham dự. 

Dự hội thảo tại điểm cầu Hòa Bình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Huy Vịnh, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo.

Tại hội thảo, đồng chí Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh: 70 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh, quân và dân ta đã mở Chiến dịch Hòa Bình (10/12/1951-25/02/1952) và giành thắng lợi. Chiến thắng Hòa Bình là một sự kiện quan trọng trong tiến trình kháng chiến chống thực dân Pháp, thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự linh hoạt, sáng tạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Ngô Văn Tuấn khẳng định: Từ lịch sử đến hiện tại là một dòng chảy liên tục. Những giá trị lịch sử cần được tiếp nối, phát huy, trong đó có Chiến thắng Hòa Bình (1951-1952). Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Hòa Bình tiếp tục đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa, nắm bắt các cơ hội, phấn đấu xây dựng tỉnh Hòa Bình trở thành khu vực phòng thủ vững chắc, vùng chiến lược quân sự quan trọng của đất nước, đồng thời là vùng kinh tế động lực của khu vực.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiều hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; sự ủng hộ, sẻ chia, giúp đỡ của các tỉnh, thành phố trong cả nước để tỉnh Hòa Bình hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về chiến thắng tiêu diệt cụm cứ điểm trên đỉnh núi 600 Ba Vì; chiến thắng Hòa Bình - mốc son quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đại đoàn 308 - Quân Tiên Phong; đại đoàn 320 đẩy mạnh tác chiến ở đồng bằng Liên khu 3 phối hợp với chiến dịch Hòa Bình; lực lượng pháo binh trong Chiến dịch Hòa Bình; nghệ thuật tổ chức và sử dụng lực lượng trong Chiến dịch Hòa Bình; lực lượng vũ trang Liên khu 3 “chia lửa” với Chiến dịch Hòa Bình; đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình; quân và dân trên địa bàn Quân khu 2 trong Chiến dịch Hòa Bình; công tác Đảng, công tác chính trị trong Chiến dịch Hòa Bình - bài học trong huấn luyện, đào tạo tại Trường Sĩ quan chính trị hiện nay.

Hội thảo khoa học lần này là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình, là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ đến các đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, trong đó có Chiến dịch Hòa Bình.

Kết quả của hội thảo sẽ góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình, củng cố niềm tin và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng đoàn kết một lòng vượt qua mọi gian lao, thử thách, đặc biệt khống chế và đẩy lùi đại dịch Covid-19 để trở lại trạng thái bình thường mới; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phủ nhận giá trị lịch sử và hiện thực của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung, Chiến dịch Hòa Bình nói riêng. Đồng thời, giúp chúng ta nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử cũng như những bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

TRẦN HẢO