Cán bộ làm công tác xây dựng tổ chức Đảng phải luôn rèn luyện nâng cao bản lĩnh, trau dồi nghề nghiệp

Thứ Năm, 23-06-2022, 18:22
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Ngày 23/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 21 tỉnh, thành phố khu vực miền nam năm 2022 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận sự nỗ lực của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh phía nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu, công tác tổ chức xây dựng Đảng cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành ủy, Tỉnh ủy các tỉnh phía nam và góp phần cho kết quả phát triển kinh tế xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng ghi nhận những cách làm hay, mô hình mới của các địa phương, để từ đó rút kinh nghiệm cho quá trình triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng. Mỗi địa phương là một cách thức làm, một sự sáng tạo, đổi mới cần được động viên, biểu dương.

Đồng chí Trương Thị Mai nhận định, công tác tổ chức xây dựng đảng là công tác khó khăn phức tạp, yêu cầu cao, đòi hỏi phải chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, và làm sao để công tác tham mưu phải bảo đảm sự tin cậy.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Nếu công tác tham mưu không chính xác, hiệu quả không cao, không bảo đảm quy định của Đảng sẽ để lại ít nhiều hậu quả, nhất là trong công tác cán bộ. Cán bộ là then chốt của then chốt. Từ Trung ương đến địa phương, cán bộ làm công tác xây dựng tổ chức Đảng phải luôn rèn luyện nâng cao bản lĩnh, trau dồi nghề nghiệp, hiểu sâu, tinh thông việc mình đang làm. Trong công tác cán bộ phải công tâm, khách quan, trung thực, có độ nhạy cảm cần thiết để làm công tác tham mưu, và phải đủ bản lĩnh, dũng cảm để tham mưu “có” hoặc “không”. Việc đó bảo đảm không chỉ sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên mà còn của nhân dân, uy tín của ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tuy nhiên, các Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực cùng với toàn ngành đã phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, góp phần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Các đơn vị đã tích cực xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Bên cạnh đó, một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ đã được các Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực tích cực tham gia cùng toàn ngành tiếp tục tập trung nghiên cứu, tham mưu, hoàn thành như: quy định về công tác luân chuyển cán bộ; công tác tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; kết luận về danh mục chức danh, chức vụ tương đương..., qua đó góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ.

LINH BẢO