Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ Sáu, 12-03-2021, 17:30

Ngày 12-3, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo chủ trương của Bộ Chính trị và quy định, hướng dẫn của các cơ quan hữu quan. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH), nêu rõ, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23-5-2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan liên quan đang tiến hành các bước chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo quy định tại Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11-1-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; Nghị quyết liên tịch số 09 ngày 15-1-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ LĐ-TB và XH tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Số lượng nhân sự Bộ LĐ-TB và XH được tiến hành giới thiệu là một người. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, căn cứ các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và trên cơ sở nhận xét, đánh giá về phẩm chất, năng lực, uy tín cán bộ, Hội nghị giới thiệu đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng LĐ-TB và XH, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sau khi nghe tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội; tiểu sử tóm tắt của nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, cử tri dự Hội nghị đã phát biểu ý kiến nhận xét đối với đồng chí Đào Ngọc Dung. Các ý kiến thống nhất đánh giá cao năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức của đồng chí Đào Ngọc Dung.

Với bề dày kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động công tác, đồng chí Đào Ngọc Dung luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; thể hiện năng lực nổi trội trong các công tác tham mưu, xây dựng, hoạch định và thực thi chính sách, xây dựng pháp luật; có khả năng tập hợp quần chúng, đưa ra những quyết sách đúng, trúng, kịp thời và những giải pháp chỉ đạo quyết liệt, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho các nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước; được quần chúng tín nhiệm cao.

Các cử tri thống nhất cho rằng, đồng chí Đào Ngọc Dung đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và 100% cử tri biểu quyết tán thành giới thiệu đồng chí Đào Ngọc Dung ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại Hội nghị, với vai trò là ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đồng chí Đào Ngọc Dung chia sẻ, sau khi được Quốc hội, nhân dân tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV, với ý thức, trách nhiệm của mình, đồng chí luôn trau dồi, rèn luyện và khiêm tốn học hỏi. Ngoài công việc, trách nhiệm của một Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, đồng chí luôn cố gắng và nỗ lực cao nhất để hoàn thành vai trò của một đại biểu Quốc hội, tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và hiệu quả vào các quyết sách của Quốc hội. Đặc biệt, đã tham gia cùng với Bộ LĐ-TB và XH, các ban soạn thảo, các cơ quan chức năng, để góp phần hiệu quả vào công tác xây dựng thể chế, chính sách pháp luật đối với lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội.

Đồng chí Đào Ngọc Dung nêu rõ, bản thân luôn ý thức rõ việc ra ứng cử đại biểu Quốc hội là niềm vinh dự, tự hào, song cũng là trách nhiệm rất cao của người đại biểu nhân dân.

NGÂN ANH