Bộ Chính trị và Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Thứ Năm, 28-01-2016, 22:08

BỘ CHÍNH TRỊ:

- Nguyễn Phú Trọng

- Trần Đại Quang

- Nguyễn Thị Kim Ngân

- Ngô Xuân Lịch

- Tô Lâm

- Nguyễn Xuân Phúc

- Nguyễn Thiện Nhân

- Đinh Thế Huynh

- Phạm Minh Chính

- Tòng Thị Phóng

- Vương Đình Huệ

- Trần Quốc Vượng

- Phạm Bình Minh

- Trương Thị Mai

- Trương Hòa Bình

- Nguyễn Văn Bình

- Võ Văn Thưởng

- Đinh La Thăng

- Hoàng Trung Hải

TỔNG BÍ THƯ:

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

BAN BÍ THƯ:

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và ba đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu, gồm:

- Lương Cường

- Nguyễn Văn Nên

- Nguyễn Hòa Bình