Bế giảng Lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 4

Thứ Sáu, 27-05-2022, 11:04
Quang cảnh lễ bế giảng.

Sáng 27/5, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ bế giảng Lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 4, năm học 2021-2022. Tới dự, có Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Khóa học được tổ chức trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Học viện đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Qua khóa học lần này, các học viên đã được cập nhật, bổ sung, trang bị kiến thức cao cấp lý luận chính trị toàn diện theo chuẩn khung chương trình đào tạo của Bộ phê duyệt, gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; giáo dục quốc phòng và an ninh; quan hệ quốc tế và chính trị học; kinh tế, văn hóa; các vấn đề về khoa học, chính trị và lãnh đạo quản lý… Đây là những kiến thức thiết thực nâng cao thế giới quan, phương pháp luận để vận dụng vào phân tích, đánh giá từng vấn đề cụ thể trong lĩnh vực công tác.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa nhấn mạnh, sau hơn 8 tháng học tập, nghiên cứu, đến nay Lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 4 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và thành công tốt đẹp. Học viện tiếp tục đẩy mạnh phương pháp dạy học theo hướng tích cực, lấy người học làm trung tâm, rèn luyện tư duy sáng tạo cho học viên; tăng cường tự học, tự nghiên cứu gắn với thảo luận, viết thu hoạch; đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập, quyết liệt thực hiện chủ trương “dạy thực chất, học thực chất, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất”. Các đồng chí học viên đã nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động nghiên cứu và học tập. Kết quả tốt nghiệp 100% đạt yêu cầu.

Thông qua học tập, nghiên cứu, trình độ lý luận chính trị và khả năng tư duy của các học viên được nâng lên, đó là cơ sở để vận dụng vào thực tiễn trong nhận định, phân tích, đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể, nhất là quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ kết hợp kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh ở các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Tại buổi lễ, Học viện Quốc phòng đã công bố quyết định công nhận tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp cho 46 học viên; khen thưởng các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

MINH THÚY