Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ Tư, 05-08-2020, 18:43

Chiều 5-8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện QCDC ở cơ sở, chủ trì hội nghị.

Cùng dự, có các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

 Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã đánh giá kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua, trong đó nhấn mạnh gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, phòng chống đại dịch Covid-19. Đồng thời, nêu rõ những hạn chế và đưa ra một số kiến nghị cho hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các thành viên Ban Chỉ đạo trong thời gian qua đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền, toàn bộ hệ thống chính trị tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện QCDC; tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ kép trạng thái “bình thường mới”, phù hợp công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, chú trọng tổ chức lấy ý kiến của nhân dân góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

HOÀNG LÂM