Tin buồn

Thứ Ba, 12-05-2009, 19:48

Ðồng chí TRẦN NAM TRUNG (tức Trần Lương),

sinh ngày 6-1-1912 tại làng Thi Phổ, xã Ðức Trung, huyện Mộ Ðức, tỉnh Quảng Ngãi; nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa II, Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa III, IV, nguyên Ðại biểu Quốc hội khóa VI, VII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Tỉnh ủy Bình Ðịnh, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ; lão thành cách mạng; Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Ðộc lập hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huy hiệu 80 năm tuổi Ðảng.

Do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 20 giờ 17 phút, ngày 10-5-2009 ( tức ngày 16 tháng tư năm Kỷ Sửu), hưởng thọ 98 tuổi.

Ðể tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Nam Trung, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ðảng ủy Quân sự Trung ương, Thanh tra Chính phủ quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trần Nam Trung theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM,
QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM,
CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM,
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM,
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM,
ÐẢNG ỦY QUÂN SỰ TRUNG ƯƠNG VÀ THANH TRA CHÍNH PHỦ

Tiểu sử đồng chí Trần Nam Trung

Ðồng chí Trần Nam Trung (tức Trần Lương) sinh năm 1912; quê quán: làng Thi Phổ, xã Ðức Trung, huyện Mộ Ðức, tỉnh Quảng Ngãi; tham gia cách mạng năm 1927, vào Ðảng năm 1930.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 1927, đồng chí được giác ngộ cách mạng.

Năm 1930, đồng chí tham gia hoạt động trong nhóm Ðông Dương Cộng sản Liên đoàn.

 Tháng 4-1931, đồng chí bị bắt tù một năm. Năm 1932 ra tù, đồng chí xây dựng cơ sở, làm bí thư chi bộ, bí thư huyện ủy. Sau đó đồng chí bị bắt lại và bị kết án 7 năm tù. Ðến cuối năm 1934, đồng chí ra tù, năm 1935 bị bắt lại. Sau khi ra tù, năm 1936, đồng chí là Tỉnh ủy viên rồi làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đến năm 1939 lại bị địch bắt.

Từ năm 1944 mãn hạn tù, đồng chí được đưa đi an trí tại Ba Tơ. Sau khi lãnh đạo khởi nghĩa Ba Tơ, đồng chí được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Bình Ðịnh.

Sau tháng 8-1945, Ủy viên Khu ủy Trung Bộ, giữ chức Chính ủy Khu 5, Chính ủy Mặt trận Buôn Hồ, An Khê.

Năm 1949, Thường vụ Liên khu ủy 5.

Năm 1951, Ủy viên Liên khu ủy Khu 5.

Năm 1952, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Năm 1953, đồng chí tham gia chiến dịch Ðiện Biên Phủ, lãnh đạo công tác chính trị, hậu cần.

Năm 1955, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương (khóa II), Bí thư Liên khu ủy 5.

Năm 1960, tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ III, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng.

Năm 1961, giữ chức Ủy viên Thường vụ Trung ương Cục miền Nam, Chính ủy các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Năm 1964, là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, phụ trách công tác dân vận, binh vận và mặt trận của Trung ương Cục.

Năm 1969, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Bí thư Ðảng đoàn chính quyền ở miền Nam.

Năm 1975, là Ủy viên Ban Ðại diện Ðảng và Chính phủ tại miền Nam Việt Nam, phụ trách khối công tác nội chính trong Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Tháng 7-1976, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ.

Tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ IV (tháng 12-1976), đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng.

Ðồng chí được bầu làm Ðại biểu Quốc hội khóa VI, VII.

Với những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc, đồng chí đã được Ðảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác do Ðảng và Nhà nước trao tặng.

Thông báo lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Trần Nam Trung

Linh cữu đồng chí Trần Nam Trung quàn tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ viếng được tổ chức từ 9 giờ, ngày 13-5-2009 tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ truy điệu vào lúc 6 giờ ngày 16-5-2009, sau đó là Lễ an táng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách Ban lễ tang đồng chí Trần Nam Trung

1- Ðồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban.

2- Ðồng chí Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ðảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3- Ðồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

4- Ðồng chí Trần Văn Truyền, Ủy viên Trung ương Ðảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.

5- Ðồng chí Nguyễn Văn Chiền, Ủy viên Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

6- Ðồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

7- Ðồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

8- Ðồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

9- Ðồng chí Thượng tướng Bùi Văn Huấn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

10- Ðồng chí Trung tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên Trung ương Ðảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

11- Ðồng chí Nguyễn Văn Ðẳng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Ðảng.

12- Ðồng chí Vũ Hoàng Hà, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Ðịnh.

13- Ðồng chí Nguyễn Lam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

14- Ðồng chí Mai Quốc Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

15- Ðồng chí Trần Quốc Lượng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

16- Ðồng chí Phạm Ðình Khối, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

17- Ðồng chí Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Tư lệnh Quân khu 7.਍