Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong lĩnh vực tự do tôn giáo

Thứ Tư, 25-09-2013, 14:28
Ngày 25-9, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tổ chức Hội thảo quốc tế về tôn giáo với chủ đề: "Giá trị di sản của đa dạng tôn giáo ở Việt Nam và những đóng góp đối với xã hội Việt Nam".

Phát biểu ý kiến tham luận tại hội thảo, đại diện các học giả, chuyên gia, cán bộ công chức, nhà nghiên cứu Việt Nam và nước ngoài đã tập trung trao đổi, phân tích những thành tựu của Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, khuôn khổ pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; các cam kết quốc tế của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong lĩnh vực tự do tôn giáo. Ðồng thời, chia sẻ kinh nghiệm của đa dạng tôn giáo và các mô hình thế tục ở châu Âu; những nỗ lực bảo vệ tự do tôn giáo và các giá trị trong các nước thành viên EU, tập trung vào sự bình đẳng và khoan dung giữa các tôn giáo khác nhau ở châu Âu...

Thông qua hội thảo, thể hiện thiện chí của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại tích cực với Liên minh châu Âu, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa EU và Việt Nam trong lĩnh vực tôn giáo, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU trong khuôn khổ Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - EU.