60 năm Ngày truyền thống ngành hậu cần quân đội

Thứ Sáu, 09-07-2010, 20:15

Quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên ngành hậu cần quân đội bằng công lao, trí tuệ, mồ hôi, xương máu đã tạo dựng, tô đẹp những truyền thống vẻ vang. Ðó là: "Tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, hết lòng phục vụ bộ đội; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, sống trong sáng, lành mạnh;  không ngừng rèn luyện, học tập, nắm vững nghiệp vụ, làm chủ khoa học; gắn bó với nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong công tác hậu cần". Bảo đảm hậu cần cho quân đội chiến đấu và chiến thắng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng cục Hậu cần quân đội đã được Ðảng, Nhà nước tặng Huân chương Sao Vàng cao quý nhất, hai Huân chương Hồ Chí Minh, một Huân chương Ðộc lập hạng nhất. Ngành có 166 tập thể, 156 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, hàng vạn tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại.

Phát huy truyền thống vẻ vang, xứng đáng với những phần thưởng cao quý, ngành hậu cần quân đội đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" gắn với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", góp phần tích cực xây dựng QÐND Việt Nam, củng cố nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

* Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành hậu cần quân đội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thư chúc mừng, nội dung như sau:

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của ngành hậu cần quân đội (11-7-1950 - 11-7-2010), tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân dân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, lao động quốc phòng, gia đình các liệt sĩ, các đồng chí thương bệnh binh đã và đang công tác tại ngành hậu cần quân đội lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp là Ðảng ủy Quân sự T.Ư và Bộ Quốc phòng, được sự thương yêu đùm bọc của nhân dân, sự phối hợp, hiệp đồng, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, bộ đội Hậu cần đã lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Những thành tích của các đồng chí là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, lòng trung thành tuyệt đối của Ðảng, với Tổ quốc và nhân dân. Ðó là kết quả của tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, vượt khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các đồng chí đã hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho Ðảng ủy Quân sự T.Ư và Bộ Quốc phòng về hậu cần quân đội, bảo đảm  hậu cần phục vụ chiến đấu và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo toàn quân tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế đất nước. Ngành hậu cần quân đội xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Ðảng, Nhà nước và quân đội đã trao tặng.

Tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích và sự trưởng thành của ngành hậu cần quân đội. Tôi tin tưởng rằng, trong giai đoạn cách mạng mới, các đồng chí tiếp tục nêu cao phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", quyết tâm xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Chúc các đồng chí lập nhiều thành tích mới, thiết thực chào mừng Ðại hội toàn quốc lần thứ XI của Ðảng, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.