4 nội dung sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường

Thứ Sáu, 10-12-2021, 15:25
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc đợt 1 phiên họp. Ảnh: Duy Linh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp không thường kỳ của Quốc hội sẽ được tổ chức vào đầu năm 2022, gồm tối đa 4 nội dung, trên cơ sở bảo đảm tối đa chất lượng.

Sáng 10/12, phát biểu kết thúc đợt 1 phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau khi kết thúc đợt 2 của phiên họp (ngày 21-22/12) tới đây, nếu các nội dung dự kiến tại kỳ họp không thường kỳ bảo đảm đủ điều kiện sẽ trình Bộ Chính trị xin chủ trương về việc tổ chức kỳ họp không thường kỳ của Quốc hội khóa XV vào đầu năm 2022.

“Sớm nhất thì ngày 4/1/2022 mới có thể khai mạc và phải bố trí đủ thời gian để các đại biểu Quốc hội thảo luận cả ở tổ và ở hội trường về các nội dung. Ít nhất phải dành 4 ngày thảo luận, như vậy kỳ họp cần bố trí 5 ngày để bảo đảm chất lượng”, Chủ tịch Quốc hội gợi ý về thời gian tổ chức kỳ họp bất thường.

Trước đó, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo các nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường kỳ, gồm 4 nội dung:

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số luật (gồm: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự).

- Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

- Tờ trình của Chính phủ về cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

- Dự thảo Nghị quyết Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Cần Thơ.

Về dự kiến chương trình kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trong trường hợp cả 4 nội dung nêu trên đủ điều kiện trình Quốc hội thì dự kiến đề nghị bố trí chương trình kỳ họp có tổng thời gian làm việc là 3,5 ngày, dự phòng 0,5 ngày.

Cụ thể, phiên trù bị, khai mạc, trình và thảo luận ở tổ dự kiến 1 ngày; phiên thảo luận ở hội trường dự kiến 2 ngày (cho cả 4 nội dung); phiên bế mạc và biểu quyết thông qua 0,5 ngày.

Tổ chức kỳ họp bất thường của Quốc hội vào đầu năm 2022 -0
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. (Ảnh: Duy Linh) 

Theo đó, Tổng Thư ký Quốc hội cũng trình 3 phương án dự kiến tổ chức kỳ họp như sau:

Phương án 1: Tổ chức kỳ họp trong tháng 12/2021. Dự kiến khai mạc kỳ họp vào thứ Hai, ngày 27/12/2021, bế mạc chiều thứ Sáu, ngày 31/12/2021 để kịp kết thúc kỳ họp trong năm 2021.

Phương án 2: Khai mạc kỳ họp trong tháng 12/2021, bế mạc vào tuần đầu tháng 1/2022. Dự kiến khai mạc kỳ họp vào thứ Hai, ngày 27/12/2021, và bế mạc kỳ họp vào sáng ngày 4/1/2022.

Phương án 3: Tổ chức kỳ họp vào đầu tháng 1/2022. Dự kiến khai mạc kỳ họp vào thứ Ba, ngày 4/1/2022, và bế mạc kỳ họp vào sáng ngày 11/1/2022.

Cho ý kiến về 4 nội dung dự kiến của kỳ họp bất thường, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu nội dung gói chính sách tài khoá tiền tệ cần tiếp tục chuẩn bị theo hướng làm rõ thiết kế cho phục hồi kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý không nên xem gói chính sách tài khóa, tiền tệ là "đầu tư công mở rộng" mà là gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, xã hội. Từ đó cần đầu tư công phu kỹ lưỡng hơn nữa, phải dựa trên căn cứ khoa học và thực tiễn vững chắc, trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế.

“Chính sách quan trọng thứ nhất là nâng cao năng lực hệ thống y tế, thứ hai là hỗ trợ doanh nghiệp, ba là an sinh xã hội, tiếp đến là đầu tư kết cấu hạ tầng, nhưng không chỉ là hạ tầng giao thông”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng những nội dung kỳ họp, bảo đảm yêu cầu cũng như chất lượng, "được nội dung nào sẽ trình nội dung đó, tối đa là 4 nội dung như trên”.

TRỊNH DŨNG