[Infographic] Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Quốc phòng (4/2006 - 4/2016)

Thứ Bảy, 11-09-2021 07:16