[Infographic] 15 bí thư được bầu tại Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ Năm, 08-10-2020 16:31