Tin tức-Sự kiện

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Kon Tum lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022-2027). Trong nhiệm kỳ tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum có kế hoạch thống kê các cơ sở tự viện, tịnh xá, niệm Phật đường và chư tăng ni làm tiền đề, để viết lịch sử Phật giáo tỉnh; phát huy truyền thống hòa hợp, đoàn kết trong tăng ni, phật tử. Đại hội đã bầu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ VI gồm 43 thành viên.
0:00 / 0:00
0:00
Tin tức-Sự kiện

● Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức Hội thảo khoa học xác định vấn đề cấp bách trong triển khai thực hiện các công ước, điều ước, thỏa thuận quốc tế tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 cho cán bộ làm công tác dân tộc tại các tỉnh Nam Bộ. Các đại biểu đã thảo luận về các chuyên đề như: các vấn đề nhân quyền hiện nay trên thế giới, ở Việt Nam và các cơ chế đối thoại nhân quyền; các hiện tượng tôn giáo mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực Nam Bộ hiện nay...

● UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh giai đoạn 2022-2026. Nội dung bồi dưỡng bao gồm: Chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; quản lý Nhà nước đối với hoạt động từ thiện, nhân đạo của các tổ chức, cá nhân tôn giáo; công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo...

● UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, mục tiêu trong năm 2022 là hoàn thành việc xây dựng thêm khoảng 785.194m2 sàn nhà ở với năm loại hình nhà ở. Cùng với đó, hoàn thành công tác hỗ trợ về nhà ở với khoảng 483 căn cho hộ gia đình người có công với cách mạng và 1.095 căn cho hộ nghèo; hỗ trợ nhà ở cho 143 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

● Huyện ủy Sa Thầy, tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị gặp mặt già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số với sự tham dự của 77 già làng, người có uy tín tiêu biểu. Tại Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức ký kết với già làng các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số về thực hiện Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" và tuyên truyền, vận động xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp. Hội nghị đã khen thưởng 28 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.