Xăng, dầu giảm giá phiên đầu năm

Thứ Tư, 15-01-2020, 17:10

NDĐT –Chiều 15-1, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giảm giá các loại xăng từ 36 đồng/lít đến 77 đồng/lít và giảm giá các loại dầu từ 43 đồng/lít đến 50 đồng/lít.

Cụ thể, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 trích lập ở mức 400 đồng/lít, dầu mazut trích lập ở mức 0 đồng/lít. Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Chi Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 và dầu diesel ở mức 200 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 150 đồng/lít.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

- Xăng E5RON92: giảm 36 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: giảm 77 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: giảm 43 đồng/lít;
- Dầu hỏa: giảm 50 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 789 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.845 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 20.913 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.548 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 15.535 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.709 đồng/kg.

Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 15 giờ 30 ngày 15 tháng 01 năm 2020.

Trong lần điều chỉnh gần nhất chiều 31-12, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định xả Quỷ bình ổn, đồng thời tăng giá các loại xăng từ 104 đồng/lít đến 152 đồng/lít và tăng giá các loại dầu từ 528 đồng/lít đến 569 đồng/lít.

X.B