Xăng dầu đồng loạt giảm giá

Thứ Sáu, 22-06-2018, 15:31

NDĐT – Chiều 22-6, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá xăng từ 329 đồng/lít đến 334 đồng/lít mỗi loại; giảm giá các loại dầu từ 234 đồng/lít đến 386 đồng/lít.

Cụ thể, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Đồng thời, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau:
- Xăng E5 RON92: 870 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.270 đồng/lít);
- Xăng RON95: 198 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 698 đồng/lít);
- Dầu diesel: ngừng chi sử dụng (kỳ trước chi sử dụng 156 đồng/lít);
- Dầu hỏa: ngừng chi sử dụng (kỳ trước chi sử dụng 31 đồng/lít);
- Dầu mazut: 186 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 375 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường điều chỉnh như sau:
- Xăng E5 RON92: giảm 329 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: giảm 334 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: giảm 234 đồng/lít;
- Dầu hỏa: giảm 386 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: giữ ổn định giá.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
- Xăng E5 RON92: không cao hơn 19.611 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.177 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.460 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 16.054 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.437 đồng/kg.

Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 15 giờ ngày 22-6.

Trong lần điều chỉnh gần nhát chiều 7-6, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để giữ ổn định giá bán các mặt hàng xăng dầu.

X.B