Ứng dụng công nghệ thông tin tạo nhiều đột phá cho ngành tài chính

Thứ Bảy, 31-10-2020, 08:15
Người nộp thuế được hỗ trợ, tư vấn và làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019 tại một thành viên thuộc câu lạc bộ đại lý thuế thành phố (Ảnh minh họa: Hoàng Liêm).

Thời gian qua, việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành tài chính cho thấy thay đổi tích cực trong công tác quản lý nhà nước, trở thành phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả rõ rệt cho toàn xã hội, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Hoạt động thiết thực

Thanh toán điện tử (E-payment) là Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 được Tổng cục Hải quan triển khai từ năm 2017.

Với hình thức này, doanh nghiệp (DN) có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, bảo đảm thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác. Giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế, DN rút ngắn được rất nhiều thời gian hoàn thành thủ tục hải quan (TTHQ). 

Trong thời gian qua, hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS đã được triển khai thực hiện tại 100% Cục, Chi cục Hải quan trong phạm vi cả nước, với 99,65% DN tham gia thực hiện. Đến nay, tất cả TTHQ cơ bản đã được tự động hóa với thời gian xử lý bộ hồ sơ hải quan chỉ từ một tới ba giây.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến thời điểm hiện tại, số thu ngân sách bằng phương thức điện tử đạt 97,1% tổng số thu ngân sách, cao gấp hơn 1,5 lần so với giai đoạn 2011-2015.

Ứng dụng CNTT đã tạo ra những thành tích nổi bật của Tổng cục Hải quan trong giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2019, đơn vị này đã được Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) trao Giải thưởng "Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc năm 2019".

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT đã trở thành phong trào thi đua được triển khai rộng rãi tại các đơn vị của Bộ Tài chính. Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính đã phát động phong trào thi đua "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT xây dựng Bộ Tài chính điện tử", triển khai ứng dụng sâu rộng công nghệ trong hầu hết các hoạt động nghiệp vụ, quản lý nhà nước của ngành. 

Trong đó, Bộ đã thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử ngành tài chính, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, triển khai chương trình quản lý văn bản điều hành eDocTC, xây dựng chương trình quản lý văn bản và điều hành trên nền tảng Mobile App, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến...

Tại các đơn vị, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT cũng trở thành phong trào thi đua được triển khai đồng bộ. Kho bạc Nhà nước cũng phát động phong trào thi đua “Tập trung nguồn lực thực hiện thành công Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa theo định hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”. 

Bộ Tài chính cũng triển khai phần mềm quản lý Thi đua - Khen thưởng và triển khai ứng dụng trong toàn ngành, giúp cho công tác thi đua khen thưởng của ngành được triển khai một cách hiệu quả, đồng bộ và thông suốt.

Nỗ lực hiện đại hóa 

Trong những năm vừa qua, công tác hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính - ngân sách đã được Bộ Tài chính đặc biệt chú trọng và đã đạt được những bước tiến lớn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành. Kết quả tích cực có thể thấy trong việc trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, được xã hội, cộng đồng DN và các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. 

Trong công tác ứng dụng CNTT, hiện đại hóa ngành tài chính: Cục Tin học và Thống kê Tài chính (Bộ Tài chính); Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế); Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) và Cục Công nghệ thông tin (Kho bạc Nhà nước) là các tập thể tiêu biểu, đã có nhiều thành tích đóng góp trong việc triển khai ứng dụng CNTT, hiện đại hóa ngành tài chính. 

Cụ thể, trong lĩnh vực thuế, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Số DN sử dụng dịch vụ là 99,9%.

Hiện nay, các đơn vị trong ngành thuế đã phối hợp 55 ngân hàng thương mại và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, với tỷ lệ DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 99,8%. Dịch vụ hoàn thuế điện tử được mở rộng triển khai cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế tại 63 tỉnh, thành phố với 96,8% DN tham gia sử dụng…

Trong lĩnh vực kho bạc, hệ thống thanh toán song phương điện tử đã triển khai thành công và phối hợp thu ngân sách trên toàn quốc với bốn hệ thống ngân hàng thương mại cho toàn bộ các Kho bạc Nhà nước cấp huyện trong hệ thống kho bạc Nhà nước và Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quỹ ngân sách.

Với những kết quả trên, từ năm 2016 đến nay, Bộ Tài chính luôn duy trì vị trí cao trong khối các bộ, ngành về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT. Trong bốn năm liên tiếp, từ năm 2016 đến năm 2019, Bộ Tài chính giữ vị trí đứng đầu trong khối các bộ, ngành về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT Index). 

Những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT trong ngành tài chính thực sự góp phần quan trọng cho cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh của đất nước theo định hướng của Chính phủ.

XUÂN ĐỨC