Thêm một dự án hợp tác đầu tư xây dựng kho cảng LNG tại Việt Nam

Thứ Sáu, 14-01-2022, 17:52
Vận chuyển LNG tại một kho bãi của Công ty TNHH Thăm dò Dầu khí Nhật Bản.

Công ty TNHH Thăm dò dầu khí Nhật Bản vừa công bố sẽ tham gia vào dự án xây dựng một kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Việt Nam. Theo đó, công ty đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần ITECO tại Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai dự án. 

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ xây dựng một kho cảng LNG tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, thành phố Hải Phòng, đã được Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Trước mắt, dự án sẽ xây dựng một bồn chứa 50 nghìn m3 LNG, cầu cảng để nhập LNG và các hạng mục phụ trợ liên quan có khả năng cung cấp đến 650 nghìn tấn LNG hằng năm. Các cơ sở được xây dựng trong dự án dự kiến ​​bắt đầu đi vào hoạt động thương mại vào năm 2025.

Để phù hợp với dự án, Công ty cổ phần ITECO đang tiến hành thảo luận về việc mua sắm LNG cũng như bao tiêu và phân phối. JAPEX được thành lập vào năm 1955 với tư cách là một công ty tham gia hoạt động thăm dò, phát triển và sản xuất dầu và khí thiên nhiên lớn của Nhật Bản.

MINH THÀNH